Интернет 200

4,99 лв./месец

Създадени специално за вас, абонаментните планове Интернет предоставят включени МВ не само за страната, но и в Европейския Съюз.

Договор: 
Безсрочен
200 MB мобилен интернет

Основните предимства на плана са:

Абонаментен план Интернет 200 ви дава всичко необходимо, за да сърфирате пълноценно, без да е необходимо да се обвързвате с договор.
Включени мегабайти (MB) на месец са на максимална скорост
След изчерпване на включените в абонаментния план МВ, можете да закупите пакет Добави на turbo.lp.telenor.bg, с допълнителни МВ на макс. скорост, които ще са валидни до края на отчетния период в който са закупени.

Как да се абонирате:

Абонаментен план Интернет 200 можете да активирате в цялата магазинна мрежа на Теленор.

Добре е да знаете:

След изчерпването на включените в абонаментния план MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада до 64 kbps
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените в абонаментния план MB на максимална скорост на месец се отнасят за територията на Република България.

Абонаментни планове Интернет 650, Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500 и Интернет 12000 се предлагат при подписване на срочен договор за мобилни услуги.
Абонаментен план Интернет 200, се предлагат при подписване на безсрочен договор за мобилни услуги.
С подписване на договор или допълнителното споразумение по планове Интернет се активира услугата Отказ от хартиена фактура за номерата, ползващи такъв абонаментен план.

Смяна на абонаментен план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор. Промяната може да бъде към абонаментен план за мобилен интернет със същия или по-висок месечен абонамент. След изтичане на срока на договора, промяната може да бъде към абонаментен план за мобилен интернет, независимо от размера на месечния абонамент.

При промяна на абонаментен план, неизразходваните MB в роуминг за зона ЕС, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Изразходване и валидност

Първият месечен абонамент се определя пропорционално на дните, оставащи до датата на фактуриране.
Пълният брой МВ на максимална скорост на месец се предоставят в пълен размер още от първия месец, независимо от дните оставащи до датата на фактуриране.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Допълнителни пакети Добави се използват след изчерпване на включените на месец в абонаментния план МВ на максимална скорост.

Тарифиране и отчитане на мобилен интернет в България

Минималното първоначално таксуване е 5КВ, а интервалът на последващо таксуване, е 1 KB.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Включените в абонаментния план MB на максимална скорост на месец се отнасят за територията на Република България.

След изчерпването на включените в абонаментния план MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада, съответно:

до 64 kbps за планове Интернет 650 и Интернет 1500
до 128 kbps за планове Интернет 3500, Интернет 6500 и Интернет 12000

Мобилен интернет в роуминг

Ако ползваният абонаментен план включва МВ в роуминг за зона ЕС, то:
-те се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора;
- след изразходването им, за да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг в зона ЕС, следва да закупите допълнителни пакети за мобилен интернет, предлагани на портала за управление на роуминг услуги turbo.lp.telenor.bg. Можете да премине към стандартни цени в роуминг след изтичането на двумесечен срок от подписването на договора;
- за да ползвате мобилен интернет в зони извън ЕС, е необходимо да закупите допълнителни пакети за мобилен интернет или да изберете таксуване по стандартни цени в роуминг, предлагани на портала за управление на роуминг услуги turbo.lp.telenor.bg.
Ако ползваният абонаментен план не включва МВ в роуминг, то тарифирането и таксуването на мобилен интернет в роуминг се извършва спрямо стандартните цени в роуминг съгласно цените в действащата ценова листа на Теленор.

Пакетни услуги Combo+

Номерата, ползващи условия по този абонаментен план, не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+.

Кредитен лимит

Първоначално определеният кредитен лимит е 70 лв.
Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор.