Интернет 25000

24,99 лв./месец
Срок на договора

Създадени специално за вас, абонаментните планове Интернет предоставят включени МВ не само за страната, но и в Европейския Съюз.

Договор: 
24 месеца
4G мрежа
25000+5000 MB мобилен интернет
600 MB в роуминг за зона ЕС за срока на договора
Достъп до
Мобилен интернет към Facebook и WhatsApp без изчерпване от включените MB

Основните предимства на плана са:

Абонаментен план Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10 000 и Интернет 25 000 ви дава всичко необходимо, за да сърфирате пълноценно.
Включени мегабайти (MB) на месец са на максимална скорост
След изчерпване на включените в абонаментния план МВ, можете да закупите пакет Добави на turbo.lp.telenor.bg, с допълнителни МВ на макс. скорост, които ще са валидни до края на отчетния период в който са закупени.
Абонаментен план Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10 000 и Интернет 25 000 имат включени мегабайти (MB) за ползване в Роуминг за зона Европейски Съюз валидни до края на първоначалния срок на договора.

Абонаментен план Интернет  3500, Интернет 6500, Интернет 10 000 и Интернет 25 000 имат включени неограничените МВ към Facebook (“FB”) и WhatsApp (“WA”) важат от и към приложения за FB (включително FB Messenger), WА, както и при достъп до FB и WA през мобилен браузър, който достъп не използва технология за компресиране на данни

Как да се абонирате:

Абонаментен план Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500 и Интернет 1000 и Интернет 25000 можете да активирате в цялата магазинна мрежа на Теленор.

Добре е да знаете:

След изчерпването на включените в абонаментния план MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада до 64 kbps за абонаментен план Интернет 650, Интернет 1500 и до 128 kbps за аб. Планове Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10 000 и Интернет 25 000.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените в абонаментния план MB на максимална скорост на месец се отнасят за територията на Република България.
Мегабайтите (MB) за потребление в роуминг се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора


Всички цени са без ДДС.


Мобилен интернет

Добави MB на максимална скорост
Добави 500 MB 500 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

http://turbo.lp.telenor.bg
4,16 лв.
Добави 1000 MB 1000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

http://turbo.lp.telenor.bg
5,82 лв.
Добави 2000 MB 2000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

http://turbo.lp.telenor.bg
9,16 лв.

Мобилен интернет в роуминг

Добави MB в роуминг
Добави 100 MB роуминг 100 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

http://turbo.lp.telenor.bg
7,49 лв.
Добави 250 MB роуминг 250 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

http://turbo.lp.telenor.bg
16,66 лв.
Добави 500 MB роуминг 500 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

http://turbo.lp.telenor.bg
29,99 лв.

Всички цени са без ДДС.

Абонаментни планове Интернет 650, Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10 000 и Интернет 25 000 се предлагат при подписване на срочен договор за мобилни услуги.
Първият месечен абонамент се определя пропорционално на дните, оставащи до датата на фактуриране.
За абонаментните планове, включващи потребление в 4G мрежата на Теленор, ползването на 4G мрежа е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G покритие, за срока на договора.
Посоченото включено в плана потребление е за отчетен период.

 

Включените на месец МВ се предоставят в пълен размер още от първия месец, независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране.
Включените на месец MB, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
След изчерпването на включените на месец МВ в абонаментния план клиентът може да закупи допълнителен пакет "Добави" с МВ на максимална скорост.
Минималното първоначално таксуване е 5 КВ, а интервалът на последващо таксуване е 1 KB.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Включените в абонаментния план MB на максимална скорост на месец се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.
Ако планът включва МВ към Facebook и WhatsApp, то те не изчерпват от националните МВ на максимална скорост от основния пакет.
МВ към Facebook и WhatsApp, ако такива са включени в плана, не важат в следните случаи:

Генериране на външен за приложенията трафик (например, отваряне на клип, който е качен в платформата YouTube, отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.);
Достъп до съответните приложения през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на данни;
При гласова комуникация/ използване на приложения или функции за пренос на глас през посочените приложения;

В тези случаи интернет трафикът ще изразходва от включените в абонаментния план национални МВ на максимална скорост.
След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада за целия интернет трафик, включително и към Facebook и WhatsApp, съответно до:

64 kbps за планове Интернет 650 и Интернет 1500;
128 kbps за планове Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10 000 и Интернет 25 000.

Ако ползваният абонаментен план включва МВ в роуминг за зона ЕС, то:

Включените на месец МВ в роуминг за зона ЕС се предоставят в пълен размер още от първия месец, независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране.
Включените на месец MB в роуминг за зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
След изчерпването на включените в абонаментния план МВ в зона ЕС клиентът може да закупи допълнителни пакети за мобилен интернет в роуминг, предлагани на портала за управление на роуминг услуги lp.telenor.bg.
Мобилният интернет в зони извън ЕС се тарифира и таксува спрямо стандартните цени в роуминг, съгласно цените в действащата ценова листа на Теленор. Клиентът може да закупи допълнителни пакети за мобилен интернет в роуминг извън ЕС на портала за управление на роуминг услуги lp.telenor.bg.

Мобилният интернет в роуминг за абонаментни планове, които не включват МВ в роуминг, се тарифира и таксува спрямо стандартните цени в роуминг, съгласно цените в действащата ценова листа на Теленор. Клиентът може да закупи допълнителни пакети за мобилен интернет в роуминг на портала за управление на роуминг услуги lp.telenor.bg.

Клиенти, сключили договор/ допълнително споразумение за нов срок от 24 месеца по абонаментни планове Интернет 650, Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10000 или Интернет 25000 използват мобилен интернет според 2G/3G/4G мрежата на Теленор и максимално достижимата скорост според 2G/3G/4G стандарт на мрежата до края на срока на своя договор с посочения план.

Клиенти, сключили договор/ допълнително споразумение за нов срок от 12 месеца по абонаментни планове Интернет 650, Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 10000 или Интернет 25000 използват мобилен интернет според 2G/3G мрежата на Теленор и максимално достижимата скорост според 2G/3G стандарт на мрежата.

Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия 1 месец от настоящия ти план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
Промяната може да бъде към абонаментен план за мобилен интернет със същия или по-висок месечен абонамент.
След изтичане на срока на договора, промяната може да бъде към абонаментен план за мобилен интернет, независимо от размера на месечния абонамент.

Първоначално определеният кредитен лимит е 70 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор.