B Nonstop L

59,99 лв./месец

Абонаментни планове B Nonstop Ви дават всичко, което Ви е необходимо, за да общувате пълноценно – неограничени разговори в рамките на България, национален интернет, SMS в мрежата на Теленор, и международни разговори към Зони 1, 2 и Балкани.

Създадохме специални абонаментни планове с различен обем минути и мегабайти, за да общувате с Вашите бизнес партньори, докато сте в Европейски съюз и Швейцария.

Договор: 
24 месеца
Неограничени национални минути
Неограничени мин. затворена група
8000 MB мобилен интернет
800 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор

800 минути за международни разговори в Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани

400 минути за разговори в роуминг в ЕС и Швейцария

400 МВ за роуминг в ЕС и Швейцария

Мобилен интернет

B Turbo
B Turbo S 100 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
2,99 лв.
B Turbo M 1000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
4,99 лв.
B Turbo L 5000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
9,99 лв.
B Turbo XL 20000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
19,99 лв.

Активирането на пакет B Turbo е възможно само в случай, че включените на месец МВ на максимална скорост в абонаментния план или вече активен пакет B Turbo са изразходени. Закупуване на такъв пакет е възможно само на адрес http://turbo.lp.telenor.bg, през използваното устройство.

Пакетите B Turbo са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. Неизразходваните МВ на максимална скорост не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Цената на избран допълнителен пакет B Turbo се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет B Turbo, за съответния месец.

След изчерпване на включените МВ на максимална скорост в пакет B Turbo, може да закупите друг или да продължите да ползвате мобилен интернет на ниска скорост до края на съответния отчетен период. Ако изберете да продължите на ниска скорост, то скоростта за мобилен интернет ще бъде намалена до 128 kbps – съобразно условията на абонаментния Ви план, без допълнително таксуване при сърфиране.

Активацията на пакет B Turbo в деня на фактуриране, не е възможна. Например: ако месечната Ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет B Turbo.

Минималното първоначално таксуване e 10 KB, a интервалът на последващо таксуване е 1 KB.

Мобилен интернет/ МВ, включени в допълнителен пакет B Turbo се ползват с максимално достижимата скорост според 2G/3G и/или 4G/LTE стандарт на мрежата - в зависимост условията на ползвания абонаментен план за SIM картата/ номера, за който се активира допълнителния пакет.

Ползването на 4G/LTE мрежата, в случай че такава възможност е предвидена съгласно условията на ползвания абонаментен план, е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G/LTE покритие.

В случай на несъвместими SIM карта или устройство или извън зона на 4G/LTE покритие, максимално достижимата скорост е само според 2G/3G стандарт на мрежата.

Допълнителните пакети за мобилен интернет работят само през точки за достъп (APN): telenorbg.

Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва спрямо абонаментния план.

Всички цени са без ДДС.

Всеки месец ползвате неограничени:

Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България.

Месечно ползвате още и:

SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор;
Национален мобилен интернет на максимална скорост;
Минути към международна Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани;
Минути за разговори в роуминг в ЕС  и Швейцария;
Мобилен интернет в роуминг в ЕС и Швейцария.

Добре е да знаете:

Националните минути са неограничени и се предоставят всеки месец. 
След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на месец, до края на съответния отчетен период, скоростта на връзката пада до 128 kbps. 
След изчерпване на включените в абонаментния план МВ, на адрес http://turbo.lp.telenor.bg може да закупите пакет B Turbo с допълнителни МВ на максимална скорост, които ще са валидни до края на отчетния период, в който са закупени.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 100 лв.



Всички цени са без ДДС.

Изразходване и валидност на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния месец/ отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

Тарифиране и отчитане на национални, международни и роуминг минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите неограничени национални минути, както и пропорционален брой от включените на месец международни и роуминг минути, за пропорционална част от месечния абонамент.
Минималното първоначално време за таксуване на националните и международни разговори е 60 сек., след което отчитането става на секунда.
Минималното първоначално и последващо време за таксуване на включените минути за разговори в роуминг са според използвания роуминг план.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен обем от включените на месец национални MB на максимална скорост.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg. Абонаментите планове са несъвместими с частен APN/BlackBerry услуга.
Минималното първоначално/последващо тарифиране на данни на територията на България е 10/1 КВ (килобайт).
Tарифирането на потреблението на мобилен интернет в роуминг в ЕС и Швейцария, включено в абонаментните планове, както първоначално, така и последващо е 100 KB. След изчерпване на включените МВ, тарифирането на интернет трафика е по цени според роуминг плана ползван от съответната SIM карта/ номер.

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

За абонаментните планове включващи потребление в 4G мрежата на Теленор, ползването на 4G мрежа е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G покритие, за срока на договора.

Използване на минути за международни разговори и роуминг

Разпределението на държавите и мрежите от международна Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани може да откриете като разгледате международни разговори за абонаментни планове.
Минутите в роуминг в Европейски съюз и Швейцария се отнасят за:
входящи обаждания от цял свят към държава в роуминг зона Европейски съюз и Швейцария; и
изходящи обаждания от държава в роуминг зона Европейски съюз и Швейцария към държави в зона Европейски съюз и страната на пребиваване.

Използване на SMS

Включените SMS-и на месец в мрежата на Теленор, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS-и за пропорционална част от месечния абонамент.

Промени в договора или абонаментния план

Може да промените абонаментен план след изтичане на първите 12 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план.  Няма ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период.
През първите 12 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент.

Цени на основните бизнес услуги