B Nonstop L

59,99 лв./месец

Абонаментни планове B Nonstop Ви дават всичко, което Ви е необходимо, за да общувате пълноценно – неограничени разговори в рамките на България и Европейски съюз, мобилен интернет, SMS в мрежата на Теленор, и международни разговори към Зони 1, 2 и Балкани.

Договор: 
24 месеца

Неограничени минути в България и Европейски съюз

Неограничени мин. затворена група

8000 MB мобилен интернет в България

11 600 МВ мобилен интернет в Европейски съюз

800 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор

Всеки месец ползвате неограничени:

Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България и изходящ роуминг в Европейски съюз.

Месечно ползвате още и:

SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор;
Национален мобилен интернет на максимална скорост
Мобилен интернет в Европейски съюз;
Минути към международна Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани;

Добре е да знаете:

Включените минути са неограничени и се предоставят всеки месец.
След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на месец, до края на съответния отчетен период, скоростта на връзката пада до 128 kbps.
След изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване, таксуването в роуминг в зона ЕС се осъществява на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор.
След изчерпване на включените в абонаментния план МВ, на адрес turbo.lp.telenor.bg може да закупите пакет B Turbo с допълнителни МВ на максимална скорост, които ще са валидни до края на отчетния период, в който са закупени.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 100 лв.


Всички цени са без ДДС.

Мобилен интернет

B Turbo
B Turbo S 100 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
2,99 лв.
B Turbo M 1000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
4,99 лв.
B Turbo L 5000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
9,99 лв.
B Turbo XL 20000 MB

Валидност:

До края на отчетния период

Активация:

След изчерпване на включените MB
на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
19,99 лв.

Активирането на пакет B Turbo е възможно само в случай, че включените на месец национални МВ на максимална скорост в абонаментния план или вече активен пакет B Turbo са изразходени. Закупуване на такъв пакет е възможно само на адрес turbo.lp.telenor.bg, през използваното устройство.

Пакетите B Turbo са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. Неизразходваните МВ на максимална скорост не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Цената на избран допълнителен пакет B Turbo се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет B Turbo, за съответния месец.

Пакет B Turbo работи през точка за достъп (APN) telenorbg на територията на България и в роуминг зона ЕС. Ако се генерира трафик в други роуминг зони, тарифирането се извършва спрямо приложимата ценова листа.

След изчерпване на включените МВ на максимална скорост в пакет B Turbo, може да закупите друг или да продължите да ползвате мобилен интернет на ниска скорост до края на съответния отчетен период. Ако изберете да продължите на ниска скорост, то скоростта за мобилен интернет ще бъде намалена до 128 kbps – съобразно условията на абонаментния Ви план, без допълнително таксуване при сърфиране.

Активацията на пакет B Turbo в деня на фактуриране, не е възможна. Например: ако месечната Ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет B Turbo.

Минималното първоначално таксуване e 10 KB, a интервалът на последващо таксуване е 1 KB.

Мобилен интернет/ МВ, включени в допълнителен пакет B Turbo се ползват с максимално достижимата скорост според 2G/3G и/или 4G/LTE стандарт на мрежата - в зависимост условията на ползвания абонаментен план за SIM картата/ номера, за който се активира допълнителния пакет.

Ползването на 4G/LTE мрежата, в случай че такава възможност е предвидена съгласно условията на ползвания абонаментен план, е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G/LTE покритие.

В случай на несъвместими SIM карта или устройство или извън зона на 4G/LTE покритие, максимално достижимата скорост е само според 2G/3G стандарт на мрежата.

Всички цени са без ДДС.

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния месец/ отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

Тарифиране и отчитане минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите неограничени минути за национални разговори и изходящ роуминг в ЕС, както и пропорционален брой от включените на месец международни минути, за пропорционална част от месечния абонамент.
Минималното първоначално време за таксуване на националните международни разговори и изходящ роуминг в ЕС е 60 сек., след което отчитането става на секунда.
Разпределението на държавите и мрежите от международна Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани може да откриете като разгледате международни разговори за абонаментни планове.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен обем от включените на месец национални и роуминг MB на максимална скорост.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg. Абонаментите планове са несъвместими с частен APN/BlackBerry услуга.
Минималното първоначално/последващо тарифиране на данни на територията на България и ЕС е 10/1 КВ (килобайт).

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

За абонаментните планове включващи потребление в 4G мрежата на Теленор, ползването на 4G мрежа е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G покритие, за срока на договора.

Използване на SMS

Включените SMS-и на месец в мрежата на Теленор, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS-и за пропорционална част от месечния абонамент.

Промени в договора или абонаментния план

Може да промените абонаментен план след изтичане на първите 12 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Няма ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период.
През първите 12 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент.