Всичките са супер на сметка


Посочената цена, с приложена отстъпка е валидна при закупуване на посочените устройства в брой и сключване на договор за мобилни услуги по посочения план за нов срок от 24 месеца. Предложението е валидно от 01.03.2017г. до 05.04.2017г. или до изчерпване на количествата.