Корпоративна отговорност

Назад

Вие сте тук

Дефиниция

Добре дошли в секцията по Корпоративна отговорност на Теленор.

Тук ще намерите подробна информация за нашите дейности, свързани с устойчивото развитие на компанията и обществото.

Виж повечеЗа ТеленорДефиниция

Околна среда

За нас в Теленор да бъдем зелени е отговорното поведение на компанията и служителите ѝ към околната среда. Чрез нашата дългосрочна стратегия за екологична устойчивост ние се стремим непрекъснато да намаляваме отпечатъка си върху околната среда и полагаме непрестанни усилия за опазването ѝ.

Нашата екологична стратегия е фокусирана върху реализирането на практически решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда в четири основни направления:

Виж повечеЗа ТеленорОколна среда

Общество

Като социално отговорна компания, Теленор инвестира време и ресурси в икономическото, културното и духовно развитие на страната ни. Компанията осъзнава потенциала си да променя позитивно средата и да повишава благосъстоянието на българското общество.

Виж повечеЗа ТеленорОбщество

Пазар

Теленор се нарежда сред най-големите компании в България и е лидер по корпоративна отговорност и иновации на телекомуникационния пазар. Обслужваме милиони клиенти и работим с множество партньори за създаване и предлагане на широкия ни набор от услуги и продукти, които задоволяват нуждите на клиентите ни от телекомуникационни услуги. Осъзнаваме, че етичното отношение към тях е в основата на дългосрочния ни успех като компания. Етичната конкуренция и маркетинг са толкова важни за нас, колкото удовлетвореността на клиентите ни.

Виж повечеЗа ТеленорПазар

Служители

В Теленор вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Грижата и признанието за хората, които работят при нас е основен фактор за растежа на нашата компания. Затова ние се стараем да им осигуряваме отлични условия за труд и почивка, да развиваме техния потенциал и да мотивираме тяхното по-добро представяне чрез:

Равни възможности при подбора и ангажирането на служителите

Виж повечеЗа ТеленорСлужители

Доклади по корпоративна отговорност

Годишните доклади по корпоративна отговорност на Теленор са отражение на нашия ангажимент периодично да отчитаме напредъка си в посока устойчиво развитие.

В създаването на всеки Доклад по корпоративна отговорност на Теленор влагаме много ентусиазъм, усилия и енергия. Надяваме се, че той ще направи впечатление на всеки, който се запознае с него.

Виж повечеЗа ТеленорДоклади по корпоративна отговорност