Абонаментни планове

Назад

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Може да проверите PUK кода на телефонния си номер по два начина:

онлайн, през уеб портала MyTelenor > секция Услуги > услуга PUK код
с обаждане до Центъра за обслужване на клиенти на 123 (0,024 лв./обаждане)

Този отговор помогна ли ви?

Вашата първа фактура се издава до няколко дни след активацията на SIM картата.

При първата издадена фактура се начисляват:

 • Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
 • Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен план за периода от активацията до издаването на първата фактура
 • Отстъпки по избрания план, ако има такива
 • Потребление от използвани услуги от дата на активация до издаване на първата фактура
 • Такси за допълнително избрани от вас услуги/пакети, в случай че те се заплащат

Пример:

Картата ви е активирана на 15.04, а датата на издаване на вашата първа фактура е 01.05 и тя ще съдържа следните елементи:

 • Частична абонаментна такса за периода 15.04 – 01.05
 • Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 01.06
 • Такси за допълнително избрани от вас услуги/пакети, в случай че те се заплащат

Можете да проверявате стойността на вашата фактура по всяко време, бързо и безплатно, като наберете следния код от менюто на вашия телефон: *123# (опция 1) от Telenor Menu.

Този отговор помогна ли ви?

При промяна на абонаментен план, във фактурата ви ще бъдат отразени:

 • включените минути към стария план, пропорционално изчислени за периода от началото на текущия отчетен период до влизане в сила на новия план
 • включените минути към новия план, пропорционално изчислени за броя дни от влизане в сила на новия план до края на текущия отчетен период.

 

 

Този отговор помогна ли ви?

От активацията на SIM картата до първата дата на фактуриране можете да използвате пропорционално на месечното количество включени минути за този период.

Пример:

Картата ви е активирана на 15.04, а датата на издаване на вашата първа фактура е 01.05.

Ако сте абонат на програма с 300 включени минути на месец, то от датата на активация на SIM картата до датата на първото фактуриране има 15 дни и ще можете да използвате съответно 1/2 или 150 от включените минути. Пълният пакет от 300 минути ще можете да използвате от 01.05.

Можете да проверявате наличните си минути по всяко време, бързо и безплатно, като наберете следния код от менюто на вашия телефон: *123# (опция 2) от Telenor Menu.

Този отговор помогна ли ви?

Някои абонаментни планове на Теленор предлагат допълнителни промоционални минути всеки месец за определен период от вашия договор. За тези допълнителни промоционални минути е необходимо да знаете, че:

 • за отчетения период, през който валидността им изтича, се предоставя пропорционалeн брой минути. Този брой зависи от броя на дните от датата на фактуриране до тяхната крайна дата на валидност;

  Например:
  Абонат сте на абонаментен план с включени 500 основни минути за целия срок на договора и 300 промоционални минути за първите 3 месеца. SIM картата ви е активирана на 5-ти март, валидността на промоционалните минути е до 5-ти юни, а датата на фактуриране е 1-во число на месеца. Промоционалните минути, ще ви бъдат предоставени както следва:
    - от 5-ти март до 30-ти март - 260 мин. за 26 дни

    - от 1-ви април до 30-ти април – 300 мин. за 30 дни

    - от 1-ви май до 31-ви май – 300 мин. за 31 дни

    - от 1-ви юни до 5-ти юни – 50 мин. за 5 дни


 • се предоставят само за периода на тяхната валидност, т.е. не е възможно да ги използвате след това. След този период разговорите ви се тарифират съгласно условията на абонаментния план.

 

Този отговор помогна ли ви?

Отчетен период е периодът, за който се начисляват използвани услуги, месечни такси и отстъпки, съгласно условията на абонаментния план. Отчетния период е с продължителност един месец и започва всеки месец на една и съща дата, наречена дата на фактуриране.

На датата на фактуриране се начислява използването на мобилни услуги през последния отчетен период, както и авансови абонаментни такси и отстъпки за предстоящия отчетен период. След датата на фактуриране текущата сметка се занулява.

Този отговор помогна ли ви?

Ако в момента ползвате абонаментен план Нонстоп, Старт, Стандарт или Онлайн или старите абонаментни планове на Теленор, можете да промените абонаментния си план след изтичане на първия 1 месец от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период.

Във всички случаи на смяна на абонаментен план по време на срока на договора, това може да стане само към нов план със същата или по-висока месечна такса и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Имайте предвид, че при промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

При промяна на абонаментен план неизразходваните включени минути не се прехвърлят към новия план. За първия и последния отчетен период, в който се ползва избрания абонаментен план се получават пропорционален брой минути срещу пропорционален месечен абонамент по новия план.

Ако срокът на договора ви е изтекъл, можете да преминете към абонаментен план Нонстоп, Старт, Стандарт или Онлайн с по-висок, същия или по-нисък месечен абонамент, със сключване на нов срочен договор.

Този отговор помогна ли ви?

Срокът за плащане е 15 дни от датата на издаване на фактурата.

Този отговор помогна ли ви?

Вашата първа фактура се издава до няколко дни след активацията на SIM картата, като в бъдеще тази дата ще бъде и дата, на която всеки месец ще се издава вашата фактура. В срок до две седмици от издаване на фактурата, тя ще бъде доставена на адреса, който сте упоменали при подписване на договор за мобилни услуги.

Ако изберете да не получавате фактура на хартия, може да се възползвате от услугата Е-Фактура, която предоставя възможност на абонатите на Теленор за онлайн преглед на месечната фактура и детайлна разпечатка.

Този отговор помогна ли ви?

Обновяването на информацията в тарифиращата система на Теленор изисква технологично време от регистриране ползването на услуга до изчисляване на задължения, минути и мегабайти съгласно избрания от потребителя абонаментен план. Обновяването на информацията се извършва периодично и зависи от интензивността на използваните мобилни услуги от потребителя. По тази причина е възможно предоставената информация при извършена проверка да не включва част от последните проведени разговори, изпратени SMS-и или ползвани интернет услуги.

 

Този отговор помогна ли ви?

Нови клиенти могат да си вземат смартфон на лизинг от ден едно – при сключване на първия договор с Теленор, след извършване на кредитна оценка.

В зависимост от направената кредитна оценка, Теленор може да изиска предплащане на месечни абонаменти, да предложи друго устройство или устройството да бъде закупено на цена в брой.

Вижте повече

Този отговор помогна ли ви?

Имате възможност да следите сметката си, баланса на минутите/ MB-ите от вашия абонаментен план, както и текущия си кредитен лимит по няколко начина:

Безплатно - през автоматичното My Menu *123#
През Автоматичното информационно обслужване с обаждане на номер 123 (0,024 лв. с ДДС независимо от продължителността)

В уеб портала MyTelenor
С изпращане на SMS до номер 1000 (цената е според цената за SMS на съответната абонаментен план)

Този отговор помогна ли ви?

При заявено желание за смяна на абонаментен план, подписаният документ се проверява и обработва от Теленор в указания 7-дневен срок.

В следващата фактура ще се отразят следните суми, свързани с месечната такса:

 • приспада се авансово заплатената месечна такса oт стария план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новаия план до края на отчетния период
 • начислява се месечна такса по новия план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период
 • начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

 

 

Този отговор помогна ли ви?

Вашата електронна фактура ще бъде достъпна за вас до 5 дни след издаването й.

Подробности как да се регистрирате за Е-Фактура, може да намерите в уеб портала MyTelenor.

Този отговор помогна ли ви?