Абонаментни планове

Абонаментни планове Тотал

С тях имаш свобода да общуваш и сърфираш в България и Европейски съюз. Получаваш национални минути и MB в 4G/LTE мрежата на Теленор, минути за разговори и включени MB за ползване в роуминг в зона ЕС, изчислени съобразно политиката за справедливо ползване.

Национални минути и роуминг в зона ЕС 200 мин. 500 мин. 1000 мин. неограничени неограничени неограничени неограничени
Достъп до 4G
Национални МВ
200 MB
500 MB
1000 MB
5000 MB
10000 MB
15000 MB
20000 MB
Промоционални национални МВ       + 5000 MB + 10000 MB + 15000 MB + 20000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС 1700 MB 2200 MB 2800 MB 3800 MB 4650 MB 5600 MB 6600 MB
Достъп до HBO GO - - -
Пространство за съхранение в 25 GB 25 GB 50 GB 50 GB 100 GB 100 GB 100 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани - - - 100 мин. 200 мин. 300 мин. 500 мин.
Месечен
абонамент
10,99 лв. 14,99 лв. 18,99 лв. 24,99 лв. 30,99 лв. 36,99 лв. 44,99 лв.
  Избери Избери Избери Избери Избери Избери Избери

* Условията на посочените абонаментни планове са валидни за частни клиенти при сключване на нов 24-месечен договор. Включеният в план Тотал 24,99 допълнителен достъп до HBO GO, се предоставя при сключване на 24-месечен договор по съответния план в периода от 01.06.2018г. до 03.07.2018г., а включените промоционални национални МВ в посочените по- горе планове  се предоставят при сключване на 24-месечен договор по съответния план в периода от 08.06.2018г. до 03.07.2018г. Допълнителните и промоционални условия  важат за първите 24 месеца от срока на договора или до смяна на плана, което настъпи по-рано.

Национални минути и роуминг в зона ЕС
200 минути
Достъп до 4G
Национални МВ
200 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
1700 MB
Достъп до HBO GO -
Пространство за съхранение
в
25 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани -
Mесечен абонамент 10,99 лв.
Избери

Национални минути и роуминг в зона ЕС
500 минути
Достъп до 4G
Национални МВ
500 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
2200 MB
Достъп до HBO GO -
Пространство за съхранение
в
25 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани -
Mесечен абонамент 14,99 лв.
Избери

Национални минути и роуминг в зона ЕС
1000 минути
Достъп до 4G
Национални МВ
1000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
2800 MB
Достъп до HBO GO -
Пространство за съхранение
в
50 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани -
Mесечен абонамент 18,99 лв.
Избери

Национални минути и роуминг в зона ЕС
неограничени
Достъп до 4G
Национални МВ
5000 MB
Промоционални национални MB + 5000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
3800 MB
Достъп до HBO GO
Пространство за съхранение
в
50 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани
100 минути
Mесечен абонамент 24,99 лв.
Избери

Национални минути и роуминг в зона ЕС
неограничени
Достъп до 4G
Национални МВ
10 000 MB
Допълнителни национални MB + 10000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
4650 MB
Достъп до HBO GO
Пространство за съхранение
в
100 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани
200 минути
Mесечен абонамент 30,99 лв.
Избери

Национални минути и роуминг в зона ЕС
неограничени
Достъп до 4G
Национални МВ
15 000 MB
Промоционални национални MB + 15000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
5600 MB
Достъп до HBO GO
Пространство за съхранение
в
100 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани
300 минути
Mесечен абонамент 36,99 лв.
Избери

Национални минути и роуминг в зона ЕС
неограничени
Достъп до 4G
Национални МВ
20 000 MB
Допълнителни национални MB + 20000 MB
Роуминг МВ в зона ЕС
6600 MB
Достъп до HBO GO
Пространство за съхранение
в
100 GB
Минути към зона 1,2 и Балкани
500 минути
Mесечен абонамент 44,99 лв.
Избери

*Условията на посочените абонаментни планове са валидни за частни клиенти при сключване на нов 24-месечен договор. Включеният в план Тотал 24,99 допълнителен достъп до HBO GO, се предоставя при сключване на 24-месечен договор по съответния план в периода от 01.06.2018г. до 03.07.2018г., а включените промоционални национални МВ в посочените по- горе планове  се предоставят при сключване на 24-месечен договор по съответния план в периода от 08.06.2018г. до 03.07.2018г. Допълнителните и промоционални условия  важат за първите 24 месеца от срока на договора или до смяна на плана, което настъпи по-рано.

Други абонаментни планове

Планове без срочен договор

Поддържайте връзка с всички приятели в страната.

Вижте повече

Условия и планове за хора с увреждания

Можете да се възползвате от базов абонаментен план за хора с трайни увреждания, ако сте частно лице и сключвате нов договор.

Вижте повече

Посочените цени и условия са с ДДС.

Зона ЕС включва Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Вижте всички планове