Добави HBO GO

Промоцията е валидна за клиенти, ползващи абонаментен план за мобилни услуги, с включени в плана или предоставени с допълнителен пакет МВ, без достъп до HBO GO, които към 30.11.2017г., включително, не са ползвали допълнителен пакет с достъп до HBO GO и към същата дата не използват абонаментен план с достъп до HBO GO.
Всеки абонат може да се възползва само веднъж на номер (SIM карта) от промоционалните условия в посочения период (01.12.2017г. – 31.01.2018г.)
При активиране на допълнителен пакет HBO GO в периода от 01.12.2017г. до 31.01.2018г се предоставя един месец безплатен тестови период за услугата, след което се начислява стандартен месечен абонамент за допълнителния пакет: 6,99 лв./мес.
Най-късно един ден преди изтичане на безплатния тестови период за ползване на пакета, абонатите възползвали се от промоцията ще бъдат информирани с кратко текстово съобщение (SMS).
Безплатният тестови период е за един месец от датата на активация, независимо от датата на фактуриране по абонаментния план за мобилни услуги.
Пакетът може да бъде деактивиран по всяко време без неустойка.
Услугата HBO GO е достъпна за ползване със съответния допълнителен пакет, на територията на Република България, след допълнителна регистрация.

Активиране на пакет

Чрез мобилното ти устройство на адрес: turbo.lp.telenor.bg
Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2
През уеб портала MyTelenor
През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Деактивиране на пакет

Чрез мобилното ти устройство на адрес: turbo.lp.telenor.bg
Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2 STOP
През уеб портала MyTelenor
През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

Добре е да знаеш:

Допълнителните пакети Добави HBO GO могат да се ползват с абонаменти планове с включен мобилен интернет, но без включен достъп до HBO GO в плана
Допълнителният пакет Добави HBO GO може да се ползва за достъп от и към приложението HBO GO, както и уебсайта на услугата: www.hbogo.bg
Интернет трафикът към HBO GO се изчерпва от МВ, включени в абонаментния план или добавени към него с допълнителен пакет мобилен интернет.
Пакетът Добави HBO GO се подновява всеки месец, докато потребителят не поиска изрично да бъде деактивиран, по описаните по-горе начини.
В случай че към деня на фактуриране номерът, който е активирал услугата, има спрени изходящи обаждания, пакетът „Добави HBO GO” ще бъде деактивиран. Може да бъде повторно активиран чрез посочените по-горе начини след възстановяване на спрените изходящи обаждания
Месечният абонамент за пакет Добави HBO GO се добавя към стойността на месечната фактура за номера, за който е активиран такъв пакет.
Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1KB.
След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада за целия интернет трафик, включително и към HBO GO, до 64/ 128 kbps, според абонаментния план.

Условия за регистрация и ползване на услугата HBO GO:

Услугата HBO GO не се предоставя от Теленор, а от трето лице – „Ейч Би Оу Бълария“ ЕООД.
Във връзка с това, Теленор не носи отговорност за наличието на приложението или на съдържанието в него.
HBO GO услугата е за лично ползване. Ползването и разпространението на HBO услугата за каквито и да търговски или публични цели е абсолютно забранена
Достъпът до услугата HBO GO е предмет на регистрация в приложението HBO GO или през уебсайта на услугата: www.hbogo.bg.
При регистрацията следва да приемеш общите условия на доставчика на услугата HBO GO.
За регистрацията е нужен уникален код за регистрация, който получавате със SMS съобщение при активация на пакета. В случай че този код е забавен/загубен то той може да бъде заявен със безплатен SMS на 1414 с текст HBOGO.
Броят устройства, които могат да бъдат регистрирани за ползване на услугата HBO GO до 4 (четири), като достъп до HBO GO услугата не може да се ползва на повече от 2 (две) устройства едновременно.