Добави 500 MB

2,99 лв.

Закупуване на такъв пакет е възможно само на адрес http://turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство.

Валидност: До края на текущия отчетен период
500 MB мобилен интернет

Активирането на пакет Добави е възможно само в случай, че включените на месец МВ на максимална скорост в абонаментния план или вече активен пакет Добави са изразходени. Закупуване на такъв пакет е възможно само на адрес http://turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство.

Пакетите Добави са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. Неизразходваните МВ на максимална скорост не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Цената на избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет Добави, за съответния месец.

След изчерпване на включените МВ на максимална скорост в пакет Добави, можете да закупите друг или да продължите да ползвате мобилен интернет на ниска скорост до края на съответния отчетен период. Ако изберете да продължите на ниска скорост, то скоростта за мобилен интернет ще бъде намалена до 128 kbps или 64 kbps – съобразно условията на абонаментния ви план, без допълнително таксуване при сърфиране.

Активацията на пакет Добави в деня на фактуриране не е възможна. Например: ако месечната ви сметка се фактурира на 10-то число от месеца, то на 10-то число от месеца няма да можете да активирате пакет Добави.

Минималното първоначално таксуване e 5KB, a интервалът на последващо таксуване е 1 KB.

Допълнителните пакети за мобилен интернет работят само през точки за достъп (APN): telenorbg. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва спрямо приложимата ценова листа.