План без срочен договор 39,90

Назад

Вие сте тук

39,90 лв./месец

Поддържайте връзка с всички приятели с 700 минути за разговори в България и роуминг в зона ЕС

Договор: 
Безсрочен
700 минути в България и роуминг в зона ЕС

Абонаментен план Universe 39,90 ви дава това, което ви е необходимо, за да общувате пълноценно:

- Минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи в България и изходящ роуминг в ЕС

Как да се абонирате?

Можете да се възползвате от абонаментния план Universe 39,90, ако сте нов частен или корпоративен клиент на Теленор при сключване на нов безсрочен договор по съответните планове, както и за настоящи потребители, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение.

Добре е да знаете:

- Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи и изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС след изчерпването на включените минути - 0,26 лв.;

- Минималното първоначално време за таксуване е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.

- Вашият първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв. 

Информация за таксите на неупоменатите услуги можете да намерите в действащия ценоразпис на Теленор.

Изразходване и валидност на вашите минути

Включените във вашия абонаментен план минути, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

Тарифиране и отчитане на вашите минути

За периода от активиране на вашата карта до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути  за пропорционална част от месечния ви абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

4G в България

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 4G мрежата на Теленор в България, ползващи съвместими SIM карта и телефон, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE мрежата, могат да използват, за срока на договора си, мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Теленор.4G в България

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата.

4G в зона Европейски съюз

Актуален списък на всички оператори, в които може да се ползва 4G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 4G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно клиентът да бъде в зоната на 4G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС, да ползва 4G съвместимо устройство, 4G съвместима SIM карта, и да отговаря на условията за ползване на 4G/LTE от Теленор и в България.

Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на съответния оператор.

Използване на минути за международни разговори и роуминг в Европейски съюз
Можеш да използваш посочения брой минути на месец от съответните абонаментни планове за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС.
Входящите обаждания в роуминг в зона ЕС се тарифират на секунда и се таксуват на цена 0,025 лв. на минута до 15.06.2017г., след тази дата няма да се таксуват.
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. В случай, че си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, би могъл да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени във вашия договор или абонаментен план

Можете да промените вашия абонаментен план само към такъв със същата или по-висока месечна такса.