План без срочен договор 39,90

Назад

Вие сте тук

39,90 лв./месец

Поддържайте връзка с всички приятели в страната със 700 национални минути.

Договор: 
Безсрочен
700 национални минути

Абонаментен план Universe 39,90 ви дава това, което ви е необходимо, за да общувате пълноценно:

- Минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи в България

Как да се абонирате?

Можете да се възползвате от абонаментния план Universe 39,90, ако сте нов частен или корпоративен клиент на Теленор при сключване на нов безсрочен договор по съответните планове, както и за настоящи потребители, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение.

Добре е да знаете:

- Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути е 0,26 лв. 

- Минималното първоначално време за таксуване е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.

- Вашият първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв. 

Информация за таксите на неупоменатите услуги можете да намерите в действащия ценоразпис на Теленор.

Изразходване и валидност на вашите минути

Включените във вашия абонаментен план минути, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

Тарифиране и отчитане на вашите минути

За периода от активиране на вашата карта до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути  за пропорционална част от месечния ви абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

До 31.01.2016 г. използването на мобилен интернет/МВ е чрез 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Ползването на 4G/LTE мрежата е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G/LTE покритие. В случай на несъвместими SIM карта или устройство или извън зона на 4G/LTE покритие, максимално достижимата скорост е според 2G/3G стандарт на мрежата.

Считано от 01.02.2016 г., ползването на мобилен интернет/МВ е чрез 2G/3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата.

Пакетни услуги Combo+

Номерата, ползващи условия по този абонаментен план, не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+.

Промени във вашия договор или абонаментен план

Можете да промените вашия абонаментен план само към такъв със същата или по-висока месечна такса.