Предплатен стартов пакет Теленор Tourist

Вие сте тук

6,00 лв.

препоръчителна цена на пакета

За да се почувствате като у дома, създадохме за вас предплатен стартов пакет Теленор Tourist, с който ползвате условията на предплатен план Теленор Tourist.

С активацията на предплатената карта от пакета получавате:
30 минути към определени* международни и национални мобилни и фиксирани мрежи, валидни за 7 дни от активацията;
Първоначално включени 1000 MB мобилен интернет в България, валидни за срок от 7 дни, считано от първата интернет сесия с предплатената карта след активацията ѝ и получаване на потвърдителен SMS, при активиране на картата от 01.12.2016 г. до 31.05.2017 г.
Първоначално включени 100 МВ за ползване на Viber в България, валидни за срок от 7 дни, считано от първата интернет сесия с предплатената карта след активацията ѝ и получаване на потвърдителен SMS , при активиране на картата от 01.12.2016 г. до 31.05.2017 г.
Възможност за ползване на 4G/LTE мрежата за пренос на данни, в зоните на покритие, със съвместимо устройство, при активиране на картата от 01.12.2016 г. до 31.05.2017 г.

*Австрия, Белгия, Беларус, България, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Израел, Италия, Исландия, Испания, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Турция, Русия, Украйна.

1 SIM карта с предплатен план Теленор Tourist

Първоначално включени 30 минути за национални и международни разговори към определени* страни, валидни за 7 дни

Първоначално включени 1000 MB мобилен интернет в България валидни за 7 дни.

0,19 лв./ мин. за международни разговори към дестинации от Група 1

0,39 лв./ мин. за международни разговори към дестинации от Група 2

0,19 лв./MB мобилен интернет в България

Възможност за ползване на 4G/LTE мрежата за пренос на данни, в зоните на покритие, със съвместимо устройство.

Към предплатен план Теленор Tourist можете да добавяте и комбинирате разнообразни допълнителни пакети, предназначени специално за плана.

Влезте в Му Menu на *123#, за да изберете пакет.

Мобилен интернет за пакети Tourist
2000 MB 2000 MB мобилен интернет за свободно сърфиране

Валидност:

7 дни

Активация:

MyMenu на *123#
SMS на 125 с текст VG7
9,90 лв.
3000 MB 3000 MB мобилен интернет за свободно сърфиране

Валидност:

30 дни

Активация:

MyMenu на *123#
SMS на 125 с текст VG30
19,90 лв.
10 000 MB 10 000 MB мобилен интернет за свободно сърфиране

Валидност:

30 дни

Активация:

MyMenu на *123#
SMS на 125 с текст DT10
49,99 лв.
Национални и международни минути за пакети Tourist
50 национални и международни минути 50 минути към определени* национални и международни мобилни и фиксирани мрежи

Валидност:

7 дни

Активация:

MyMenu на *123#
SMS на 125 с текст VM7
9,90 лв.
100 национални и международни минути 100 минути към определени* национални и международни мобилни и фиксирани мрежи

Валидност:

30 дни

Активация:

MyMenu на *123#
SMS на 125 с текст VM30
19,90 лв.

*Австрия, Белгия, Беларус, България, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Израел, Италия, Исландия, Испания, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Турция, Русия, Украйна.

Вижте повече

Предплатен план Теленор Tourist

С предплатен план Теленор Tourist  ползвате ниски цени за международни разговори, SMS и мобилен интернет в България.

Освен това с предплатен план Теленор Tourist можете да добавяте и комбинирате допълнителни пакети, предназначени специално за плана.

С предплатен план Теленор Tourist може да ползвате само специално предназначените за него пакети.

Цени за услуги с предплатен план Теленор Tourist
Разговори към национални мрежи 
0,39 лв./мин.
Мобилен интернет в България
0,19 лв./МВ
Международни разговори към дестинации от Група 1

Група 1 включва:
Фиксирани мрежи в: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Израел, Турция, Русия.
0,19 лв./мин.
Международни разговори към дестинации от Група 2

Група 2 включва:
Фиксирани мрежи в: Естония, Литва, Латвия, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Молдова, Украйна, Казахстан, Беларус.
Мобилни мрежи в: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Литва, Латвия, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, Русия, Турция.
0,39 лв./мин.
SMS към всички национални и международни мобилни мрежи
0,29 лв./SMS
ИНМАРСАТ
7,74 лв./мин.

Разговорите към други международни дестинации, както и всички други услуги, непосочени по-горе, се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени планове.

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук..

Интернет трафикът, генериран при условията на първоначално предоставените MB, предоставени при активация на картата, предоставените MB при активация на допълнителен пакет или при условията на ползвания предплатен план, в периода от 17.10.2016 до 31.05.2017 г., се извършва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Закупените и предоставени МВ за мобилен интернет са на максимално достижима скорост в 4G/LTE мрежата на Теленор в България при спазване на условията, описани в предходната точка. В случай че достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България не е продължен в сроковете и при условията, описани по- горе, последващо закупените, активираните или предоставени МВ за мобилен интернет се ползват на максимално достижима скорост единствено през 2G/3G мрежата на Теленор (през APN telenorbg) в България.

Таксуването на мобилен интернет се извършва с точност до 1 KB, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Услугите на Viber се представят каквито са, без отговорност, от трето лице – Viber Media S.à r.l. Теленор България ЕАД не носи отговорност за съществуването, достъпът до и възможност за ползване на услуги и функционалности на Viber. МВ за ползване с Viber се ползват след регистрация в приложението Viber и приемане и спазване от клиента на общите условия на доставчика на услугата, в т.ч. техни последващи промени.

Посочените условия на пакета за валидни при активация от 01.12.2016 г. до 31.05.2017 г.

Всички цени са с включен ДДС.

Първоначалният период на валидност на предплатената карта Tourist e 90 дни, считано от датата на активация, а на кредита - 60 дни. Периодите на валидност на картата и на кредита се удължават при презареждане на кредит, като новата им продължителност се определя от стойността на заредения кредит и оставащия им период на валидност.

Презареждания на кредит на стойност 6,00 лв.- 9,99 лв. или 10 и повече лв.*, увеличават валидността на кредита/картата със съответно 60 или 90 дни/90 или 120 дни, когато оставащият период на валидност на кредита и картата е по-малък от периода на валидност на новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущата валидност на кредита, съответно на картата, която се зарежда, е по-голяма от валидността на кредита, съответно на картата, която се предвижда за съответното презареждане на кредит съобразно стойността му, то валидността на картата, съответно на кредита, няма да се променят.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на валидността на текущия кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление, ако има такова.