500 MB Всеки месец

1,99 лв.

Активирай безплатно:

През My Menu на *123# 
С SMS на номер 1414 с текст AD500

Валидност: 30 дни
500 MB мобилен интернет

Активиране на пакет

Изпратете SMS с текст AD500 на номер 1414 за допълнителен пакет 500 MB Всеки месец
Чрез MyMenu на *123#
През мобилния ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор

Деактивиране на пакет

Изпратете SMS с текст STOP500 на номер 1414 за допълнителен пакет 500 MB Всеки месец

През мобилния ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg

Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор

Допълнителни пакети Добави

Пакетите Добави са еднократни пакети за мобилен интернет, които предоставят допълнителни мегабайти на максимално достижима скорост след изчерпването на включените в допълнителен пакет такива.

След изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост от допълнителен пакет Всеки месец за съответния отчетен период, ще бъдете пренасочени към интернет адрес http://turbo.lp.telenor.bg. Там можете да закупите допълнителен пакет Добави с включени MB на максимално достижима скорост или да продължите да използвате интернет на по-ниска скорост до изтичане на текущия отчетен период. Ако изберете да закупите допълнителен пакет Добави, включените в него MB на максимално достижима скорост са валидни до изчерпването им или до изтичане на текущия отчетен период. В рамките на един отчетен период можете да закупите повече от един такъв пакет.

Цени на допълнителни пакети Добави
  Добави 500 MB Добави 2000 MB Добави 5000 MB
Цена2,99 лв. 5,99 лв. 10,99 лв.
Включени MB на максимално достижима скорост500 MB 2000 MB 5000 MB
ВалидностДо края на текущия отчетен период До края на текущия отчетен период До края на текущия отчетен период

Цената за избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща ежемесечно заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за СИМ картата / мобилния номер, по отношение на който е активиран такъв допълнителен пакет.

Месечният абонамент за допълнителен пакет 500MB Всеки месец се фактурира и заплаща ежемесечно заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за СИМ картата / мобилния номер, по отношение на който е активиран допълнителния пакет.

За периода от активиране/деактивиране на допълнителен пакет 500MB Всеки месец, до издаване на следваща фактура се начислява пропорционален месечен абонамент и се предоставят пълен брой МВ на максимално достижима скорост за месец, включени в пакета независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране.

Неизразходваните MB на максимална достижима скорост от даден отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващ.

След изчерпване на предоставените с допълнителния пакет 500MB Всеки месец, на максимално достижима скорост за съответния отчетен период, скоростта на връзката пада до 128 kbps.

Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB.

Допълнителните пакети за мобилен интернет работят само през точки за достъп (APN): telenorbg.

Посочените цени и условия за предаване на данни се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Добре е да знаете:

Допълнителният пакет за мобилен интернет 500MB Всеки месец не е достъпен за клиенти, ползващи предплатени услуги, абонаментни планове с включен мобилен интернет и абонаментни планове за домашен телефон.

В случай че вече имате активен допълнителен пакет за мобилен интернет GoWeb Unlimited или Klik, то съществуващият такъв пакет, независимо дали е с срочен или безсрочен, ще бъде автоматично деактивиран при активиране на пакет за мобилен интернет 500MB Всеки месец, без да се дължи неустойка, в случай че такава е била предвидена.

Допълнителните пакети за мобилен интернет Всеки месец са безсрочни и могат да бъдат деактивирани по всяко време като клиентът не дължи неустойка.