Call Telenor 5000

4,99 лв.

Минутите ти не стигат, за да говориш свободно в мрежата на Теленор? Добави допълнителен пакет Call Telenor 5000 към абонаментния си план и общувай на воля.

Mинутите от допълнителния пакет Call Telenor 5000 не важат за разговори в група За приятели.

Безсрочен
5000 минути в мобилната мрежа на Теленор

Минутите ви не стигат, за да говорите свободно с близки и приятели? Добавете допълнителен пакет Call Telenor 5000 към абонаментния си план и общувайте на воля и без притеснения в мрежата на Теленор!

Посетете магазин от търговската мрежа на Теленор и заявете допълнителен пакет с 5000 минути за разговори към мобилни номера от мрежата на Теленор. Новите минути са на ваше разположение веднага след като получите SMS, че допълнителният пакет е активен.

Как да получите информация за използвани минути?

С безплатна проверка, като използвате възможностите на услугата My Menu;
С безплатна проверка чрез интернет портала MyTelenor;
Като изберете опция Проверка на използвани минути в Автоматичното информационно обслужване на номер 123 (обажданията до Автоматичното информационно обслужване се таксуват 0,024 лв. с ДДС, независимо от продължителността).

Кой може да се възползва

Ако сте частен клиент на абонаментен план от Теленор, можете да добавите още минути към номера от мобилната мрежата на Теленор с допълнителен пакет Call Telenor 5000.

Активиране

За да активирате допълнителен пакет Call Telenor 5000, можете да посетите магазин от търговската мрежа на Теленор.
Допълнителният пакет е безсрочен и минутите се предоставят всеки отчетен период докато пакетът е активен.

Тарифиране и отчитане на минутите

За периода от активиране/ деактивиране на пакета до датата на издаване на следваща фактура заплащате пропорционална част от месечния абонамент, срещу която получавате пропорционална част от броя на минутите;
Mинутите от допълнителния пакет Call Telenor 5000 се използват след изчерпване на включените в абонаментния план стандартни и промоционални минути за национални разговори и минути за разговори в мобилната мрежата на Теленор;
Mинутите от допълнителния пакет Call Telenor 5000 се изчерпват преди включените Резерв национални минути в абонаментен план, ако са предоставени такива;
Неизразходваните минути не се прехвърлят за ползване в следващия месец;
Mинутите от допълнителния пакет Call Telenor 5000 не важат за разговори в група За приятели;
Месечният абонамент за допълнителния пакет се добавя към стойността на месечната ви фактура за номера, за който е активиран такъв пакет;
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което времето на отчитане зависи и съвпада с този на избрания и ползван абонаментен план и пакет.

Можете да прекратите абонамента си за пакет Call Telenor 5000 по всяко време, като посетите магазин от търговската мрежа на Теленор.

Посочените цени и условия за пакет Call Telenor 5000 се отнасят за територията на Република България. Тарифирането и таксуването на потребление в роуминг се извършва спрямо действащата ценова листа на Теленор.

Всички цени са с включен ДДС.