Call Unlimited 3

5,90 лв.

Три номера, с които разговорите, SMS, MMS и видео обажданията са напълно безплатни!

Безсрочен

Неограничени минути към три номера от мобилната мрежа на Теленор

Неограничени SMS към три номера от мобилната мрежа на Теленор

Неограничени MMS към три номера от мобилната мрежа на Теленор

Неограничени видео разговори към три номера от мобилната мрежа на Теленор

С допълнителен пакет Call Unlimited получавате неограничени минути, SMS, MMS и видео разговори към избрани от вас номера от мобилната мрежа на Теленор, за да не мислите за високите сметки.

Вие сте настоящ клиент на Теленор, ползващ абонаментнен план за физически лица, и искате да общувате още повече с любим приятел? 

Пакета дава възможност срещу допълнителна такса да се добавят един, два, три или пет мобилни номера от мрежата на Теленор, с които разговорите, SMS, MMS и видео обажданията са напълно безплатни.

Как да се възползвате?

За да активирате Call Unlimited, попълнете заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор. 

В случай че искате да прекратите абонамента, можете да го направите по всяко време като посетите магазин от търговската мрежа на Теленор и подпишете заявление за деактивиране.

Изразходване и валидност на минутите:

- Можете да ползвате само един от пакетите с един, два, три или пет номера.

- За периода от активиране или деактивиране на пакета до издаване на следваща фактура се начислява пропорционален месечен абонамент.

- Стойността на абонамента за допълнителен пакет Call Unlimited се добавя автоматично към месечната сметка на абоната.

- Допълнителният пакет не може да се активира за клиенти ползващи абонаментни планове GLOBUL Universe 6.49 и GLOBUL 60+, освен ако Call Unlimited не е част от плана. 

Въвеждане и промяна на номера в пакета

- Предпочетеният номер може да бъде само от мрежата на Теленор, като номера на услуги с добавена стойност и кратки номера не могат да бъдат включвани от потребителя.

- Номерата, включени в пакет Call Unlimited, са отделни от номерата в група За приятели.

- Въвеждането на номерата в пакет Call Unlimited е безплатно до запълване на свободните позиции. 

- Промяна на номер се заплаща 2,90 лв. за всеки номер и не може да се прави по-често от един път в рамките на един таксуващ период.

- Разговорите, SMS, MMS и видео обажданията са безплатни само към посочените номера от мрежата на Теленор, ако клиентът е на територията на страната. 

- При преминаване на предпочетените номера в мрежата на друг оператор или ако потребителят е в роуминг, последният заплаща за ползваните услуги съгласно тарифния си план и действащата ценова лист на Теленор.

Номера, включени в пакет Call Unlimited и група За Приятели

В случай че съществуват един, два, три или пет номера едновременно в групата За Приятели и като номер от пакета Call Unlimited , то първо се изчерпват включените минути към групата За Приятели, след което потреблението се таксува от Теленор като потребление в група За приятели след изчерпване на безплатните включени минути за съответния тарифен план. Всеки друг трафик (видео разговори, SMS, MMS), в случай че съществуват един, два, три или пет номера едновременно в групата За Приятели и като номер от пакета Call Unlimited, се таксува съгласно действащата ценовата листа на Теленор. В този случай, за да се осигури възможност на клиента да ползва предимствата на Call Unlimited, Теленор си запазва правото да изтрие съответния повтарящ се номер от групата За Приятели при активиране на услугата Call Unlimited или при искане за промяна на номер, направено от абоната. След деактивиране на Call Unlimited, в случай че потребителят желае да ползва номера/ата от пакета Call Unlimited като номер/а от група За Приятели, той следва да въведе предпочитания от него номер/а в групата За Приятели.

Разумно потребление на минутите и съобщенията

Теленор има право да ограничи изходящите разговори, SMS, MMS и видеоразговори към избраните номера при използване на Call Unlimited с оглед гарантиране на разумното потребление от страна на клиента. За разумно потребление се приемат изходящи разговори и видеоразговори, ненадвишаващи общо 1000 мин. месечно, както и изходящи SMS и MMS до 1000 бр. общо на месец. Ограничението може да бъде спрямо някой от избраните номера или за активираната услуга като цяло, като това ще се извърши след предварително уведомление на потребителя за приложимите ограничения с SMS или обаждане и при обявените тук условия. Ограничението влиза в сила от датата на уведомлението на клиента.

В допълнение, Теленор си запазва правото да въведе ограничение по отношение на потреблението на услугата Call Unlimited, ако технически причини изискват това. За целта клиентите ще бъдат уведомени с публикация на променените условия на корпоративния уебсайт на Теленор - www.telenor.bg, като потребителите ще имат право да се откажат от ползването на пакета с подписване на заявление в срок от 15 дни от публикуване на промяната. Ако в рамките на посочения срок абонатът не се е отказал от пакетите, новите условия влизат в сила по отношение на него.

Всички цени са с включен ДДС.