Добави HBO GO

0,00 лв.

6,99 лв.

Активирай през MyTelenor чрез SMS на 1414 с текст HBOGO2
на turbo.lp.telenor.bg

Валидност: 1 месец
Достъп до
Добави HBO GO
Добави HBO GO Достъп до

Валидност:

1 месец

Активация:

Активирай онлайн
http://turbo.lp.telenor.bg
SMS на 1414 с текст HBOGO2
Промо
6,99  0,00 лв.

Условия на кампанията

Предложението „Добави HBO GO  и тествай безплатно“ е валидно при активиране на допълнителен пакет Добави HBO GO с достъп до услугата от 10.07.2017г. до 10.08.2017 г. на територията на Република България, важи за частни лица и корпоративни клиенти на абонаментен план за мобилни услуги с включен и/ или добавен пакет мобилен интернет, но без включен достъп до HBО GO в плана.  Предложението е валидно еднократно за номер (SIM карта).
Периодът, в който допълнителният пакет Добави HBO GO може да се тества и ползва безплатно, е от датата на активирането му в посочения период (10.07.2017г. - 10.08.2017г.) до първата дата на фактуриране след 10.08.2017г., след което за съответния номер започва да се начислява стандартен месечен абонамент за допълнителен пакет Добави HBO GO в размер на  6,99 лв./мес.
Един ден преди изтичане на  безплатния период, в който  възползвалите се от предложението  клиенти могат да тестват услугата, същите ще бъдат информирани с кратко текстово съобщение (SMS) за изтичането на периода за безплатно тестване и ползване на допълнителен пакет Добави HBO GO.
С допълнителния пакет Добави HBO GO  могат да бъдат регистрирани за ползване на услугата HBO GO  до 4 (четири) устройства,  като достъп до услугата не може да се ползва на повече от 2 (две) устройства едновременно.
Допълнителният пакет Добави HBO GO може да бъде деактивиран по всяко време без неустойка.
Пакетът може да бъде деактивиран чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2 STOP или чрез мобилното приложение MyTelenor Bulgaria
Услугата HBO GO е достъпна за ползване с допълнителен пакет Добави HBO GO, на територията на Република България, след допълнителна регистрация.
Интернет трафикът към HBO GO се изчерпва от МВ, включени в абонаментния план или добавени с допълнителен  пакет.

Всеки потребител, който се е възползвал от кампанията „Активирай Добави HBO GO и тествай безплатно“ в рамките на 2 месеца след изтичане на кампанията може да получи информационен имейл от HBO с оферта, подготвена съвместно с Теленор. В случай, че потребителя не иска да получи такъв имейл, може да го заяви с имейл с текст „Отписване“ към info@hbo.bg.

Активиране на пакет

Чрез мобилното ти устройство на адрес: turbo.lp.telenor.bg
Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2
През уеб портала MyTelenor
През мобилното приложениеMyTelenor Bulgaria

Деактивиране на пакет

Чрез мобилното ти устройство на адрес: turbo.lp.telenor.bg
Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2 STOP
През уеб портала MyTelenor
През мобилното приложениеMyTelenor Bulgaria

Добре е да знаеш:

Допълнителните пакети Добави HBO GO могат да се ползват с абонаменти планове с включен мобилен интернет, но без включен достъп до HBO GO в плана
Допълнителният пакет Добави HBO GO може да се ползва за достъп от и към приложението HBO GO, както и уебсайта на услугата: www.hbogo.bg
Към юни месец 2016 услугата HBO GO е достъпна за ползване само на територията на България.
Интернет трафикът към HBO GO се изчерпва от МВ, включени в абонаментния план или добавени към него с допълнителен пакет мобилен интернет.
Пакетът Добави HBO GO се подновява всеки месец, докато потребителят не поиска изрично да бъде деактивиран, по описаните по-горе начини.
В случай че към деня на фактуриране номерът, който е активирал услугата, има спрени изходящи обаждания, пакетът „Добави HBO GO” ще бъде деактивиран. Може да бъде повторно активиран чрез посочените по-горе начини след възстановяване на спрените изходящи обаждания
Месечният абонамент за пакет Добави HBO GO се добавя към стойността на месечната фактура за номера, за който е активиран такъв пакет.
Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1KB.
След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада за целия интернет трафик, включително и към HBO GO, до 64/ 128 kbps, според абонаментния план.

Условия за регистрация и ползване на услугата HBO GO:

Услугата HBO GO не се предоставя от Теленор, а от трето лице – „Ейч Би Оу Бълария“ ЕООД.
Във връзка с това, Теленор не носи отговорност за наличието на приложението или на съдържанието в него.
HBO GO услугата е за лично ползване. Ползването и разпространението на HBO услугата за каквито и да търговски или публични цели е абсолютно забранена
Достъпът до услугата HBO GO е предмет на регистрация в приложението HBO GO или през уебсайта на услугата: www.hbogo.bg.
При регистрацията следва да приемеш общите условия на доставчика на услугата HBO GO.
За регистрацията е нужен уникален код за регистрация, който получавате със SMS съобщение при активация на пакета. В случай че този код е забавен/загубен то той може да бъде заявен със безплатен SMS на 1414 с текст HBOGO.
Броят устройства, които могат да бъдат регистрирани за ползване на услугата HBO GO до 4 (четири), като достъп до HBO GO услугата не може да се ползва на повече от 2 (две) устройства едновременно.