Добави HBO GO

7,99 лв.

Активирай през MyTelenor чрез SMS на 1414 с текст HBOGO2
на http://turbo.lp.telenor.bg

Валидност: 1 месец
Достъп до
1000 MB към HBO GO

Активиране на пакет

Чрез мобилното ти устройство  на адрес: http://turbo.lp.telenor.bg
Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2
През в уеб портала MyTelenor

Деактивиране на пакет

Чрез мобилното ти устройвство на адрес: http://turbo.lp.telenor.bg
Чрез изпращане на безплатен SMS на номер 1414, с текст HBOGO2 STOP
През в уеб портала MyTelenor

Добре е да знаеш:

Допълнителните пакети Добави HBO GO могат да се ползват с абонаменти планове с включен мобилен интернет.
Включените в допълнителния пакет МВ за ползване на HBO GO могат да се ползват за интернет потребление от и към приложението HBO GO, както и уебсайта на услугата: www.hbogo.bg, през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Включените в допълнителния пакет МВ за ползване на HBO GO не могат да се ползват, съответно интернет трафикът за ползване на HBO GO ще се приспада от стандартно включените в допълнителния пакет МВ за сърфиране, в следните случаи:
-генериране на външен за услугата трафик;
-достъп до услугата през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на данни.

При генериране на интернет трафик при един от гореописаните случаи, то трафикът ще се приспада от включените в основния пакет/абонаментен план МВ за сърфиране в интернет.

Пакетът Добави HBO GO се подновява всеки месец докато потребителя не поиска изрично да бъде деактивиран, по описаните по-горе начини.
В случай че към деня на фактуриране, номерът който е активирал услугата има спрени изходящите обаждания, пакетът „Добави HBO GO” ще бъде деактивиран. Може да бъде повторно активиран чрез посочените по-горе начини след възстановяване на спрените изходящи обаждания. .
Месечният абонамент за пакет Добави HBO GO се добавя към стойността на месечната ти фактура за номера, за който е активиран такъв пакет.
Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1KB.
След изчерпване на включените в допълнителния пакет МВ за ползване на HBO GO, трафикът за ползване на HBO GO ще се приспада от стандартно включените в основния пакет/абонаментен план МВ за сърфиране в интернет
След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на месец, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада за целия интернет трафик, включително и към HBO GO, до 64/ 128 kbps, според абонаментния план.
Включените в допълнителния пакет МВ могат да се ползват само в България през точка за достъп (Access Point Name/ APN) – telenorbg. В случай че интернет трафикът към приложението/ мобилната страница HBO GO се осъществява през друга точка за достъп (Access Point Name/ APN), същият се таксува по цени на МВ съгласно приложимата ценовата листа на ОПЕРАТОРА.
Услугата HBO GO е достъпна за ползване само на територията на България.
Неизразходваните през даден отчетен период включени МВ  от допълнителния пакет не се прехвърлят за ползване към  следващия.

Условия за регистрация и ползване на услугата HBO GO:

Услугата HBO GO не се предоставя от Теленор, а от трето лице – „Ейч Би Оу Бълария“ ЕООД.
Във връзка с това, Теленор не носи отговорност за наличието на приложението или на съдържанието в него.
HBO GO услугата е за лично ползване. Ползването и разпространението на HBO услугата за каквито и да търговски или публични цели е абсолютно забранена
Достъпът до услугата HBO GO е предмет на регистрация в приложението HBO GO или през уебсайта на услугата: www.hbogo.bg.
При регистрацията следва да приемеш общите условия на доставчика на услугата HBO GO.
За регистрацията е нужен уникален код за регистрация, който получавате със SMS съобщение при активация на пакета. В случай че този код е забавен/загубен то той може да бъде заявен със безплатен SMS на 1414 с текст HBOGO.
Броят устройства, които могат да бъдат регистрирани за ползване на услугата HBO GO до 4 (четири), като достъп до HBO GO услугата не може да се ползва на повече от 2 (две) устройства едновременно.