Джуниър

7,99 лв./месец

С абонаментен план Джуниър детето ти може да общува свободно с теб и твоето семейство, а с детския часовник MyKi и мобилното приложение MyKi Watch ти ще получаваш актуализирана информация за местонахождението му.

Срок на договора
Договор: 
12 месеца

Неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор

50 минути за България и роуминг в ЕС

Мобилен интернет в България и роуминг в зона ЕС

С абонаментен план Джуниър от Tеленор можеш да си спокоен, че детето ти ще комуникира с теб свободно и когато пожелае, а с детския часовник MyKi и мобилното приложение MyKi Watch ти ще знаеш къде се намира във всеки един момент.

Национални минути към мобилни номера от мрежата на Теленор в България;
Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България, които важат и за изходящи обаждания от роуминг зона Европейски Съюз (зона ЕС) към страни от същата зона, включително България;
Мобилен интернет на максимално достижима скорост в България и роуминг в зона ЕС, изчислен в съответствие с политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286;

Как да се абонирате?

Всеки нов или съществуващ клиент на Теленор, физическо лице, може да се абонира на абонаментен план Джуниър като сключи нов договор за нова SIM карта за 12 или 24 месеца, в случай че закупи в брой или вземе на лизинг детски часовник MyKi.  

Добре е да знаете:

Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Предоставения обем от 1 МВ важи за България и роуминг в зона ЕС на максимална скорост през 2G мрежата на Теленор, като след изчерпването му скоростта пада до 64 kbps.
 Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 15 лв.
 Можеш да получиш фактура в електронен формат, която да виждаш по всяко време след еднократна регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg. Освен това можеш да получаваш и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Важно: Когато SIM картата се ползва с часовника, часовникът има ограничение за записване на 13 номера (10 номера в указателя и 3 като SOS номера) както и възможност за набиране само на тези номера. Като тези 10 номера могат да бъдат променяни по всяко време през приложението MyKi Watch.

Вижте всички останали цени на услуги.

Абонаментен план Джуниър няма включена роуминг услуга. Но можеш да я активираш във всеки един момент, като се обадиш на отдел Обслужване на клиенти на *123 или посетиш магазин от търговската мрежа на Теленор. Таксуването на роуминг услуги е съгласно стандартни цени в роуминг за  съответната зона/държава. Повече информация на този адрес

Посочените условия важат за нови или настоящи клиенти, при сключване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта за срок от 12 или 24 месеца. Абонаментен план Джуниър се предлага само при закупуване на цена в брой или получаване при условията на лизинг на детски часовник Myki.

Изразходване и валидност, тарифиране и отчитане на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент. Минималното първоначално време за таксуване на национални разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Цена на таксуване на минута за национални разговори след изчерпване на включените в пакета минути е 0,32 лв. на минута.
Kогато SIM картата се ползва с часовника, самият часовник има техническо ограничение за възможност за записване в указателя на часовника само до 10 номера и възможност за набиране само на номера, записани в указателя. Като тези 10 номера могат да бъдат променяни по всяко време през приложението MyKi Watch.

Вижте всички останали цени на услуги.

Тарифиране и отчитане на MB

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получиш пълен брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
След изчерпване на включените национални MB на максимална скорост скоростта на връзката пада до 64kbps.
Достъпът до мобилен интернет се осъществява само чрез 2G мрежата на Теленор

Промени в договора

Не можеш да променяш абонаментния план Джуниър по време на срока му – той е създаден специално за ползване с детския часовник MyKi, така че да използваш без проблем всички негови функции.

Пакетни услуги Combo+

Номерата, ползващи условия по абонаментен план Джуниър, не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.