Цени на услуги за абонаментни планове

Назад

Вие сте тук

Цени на услуги за абонаментни планове

Цени на услуги за абонаментни планове
Услуга Цена
Обаждания към номера 0700 oт мобилен номер на Теленор (на минута) 0,32 лв.
Обаждания към номера 0700 oт фиксиран номер на Теленор (на минута) 0,12 лв.
Връзка с оператор от Центъра за обслужване на клиенти на номер 123 (на обаждане) 0,024 лв.
Автоматично информационно обслужване на номер 123 (на обаждане) 0,024 лв.
Прослушване на съобщения на гласова поща/voicemail (на минута) 0,12 лв.
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути за абонаментни планове Старт/ Стандарт/ Нонстоп/ Резерв/ Резерв Стандарт/Резерв Старт/ Онлайн:
Старт 7,99/ Резерв Старт 7,99/ Стандарт 8,99/ Резерв Стандарт 8,99/ Старт 9,99/ Резерв Старт 10,99/ Стандарт 13,99/ Резерв 13,99/ Резерв Старт 14,99/ Резерв Стандарт 14,99/ Онлайн 14,99/ Стандарт 15,99/ Стандарт 19,99/ Стандарт 20,99 / Стандарт 25,99/ Нонстоп 29,99/ Нонстоп 30,99/ Нонстоп 40,99/ Нонстоп 60,99/ 0,32 лв.
Резерв 19,99/ Резерв Стандарт 19,99/ Резерв Старт 20,99 0,30 лв.
Резерв 24,99/ Резерв Старт 25,99/ Резерв Стандарт 25.99/ Резерв 29,99 0,28 лв.
Резерв 34,99/ Резерв Стандарт 39,99/ Резерв 59,99/ Резерв 99,99/ Резерв Стандарт 99,99/ Web&Talk 49,99 0,26 лв.
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути за абонаментни планове - архив:
GLOBUL Universe 6,49 0,35 лв.
GLOBUL Max 20,99/ GLOBUL United 20,99/ GLOBUL Universe 19,90/ GLOBUL Universe 20,99/ GLOBUL Web&Talk 20,99 0,30 лв.
GLOBUL Universe 24,90/ GLOBUL United 25,99/ GLOBUL Web&Talk 25,99 0,28 лв.
GLOBUL Universe 39,90/ GLOBUL Web&Talk 49,99/ GLOBUL Web&Talk 99,99 0,26 лв.
Всички абонаментни планове – архив, различни от изброени по-горе 0,32 лв.
Цена на кратко текстово съобщение (SMS*) към мобилни номера от национални мрежи за всички абон.планове Нонстоп/Стандарт/ Старт и Онлайн 0,19 лв.
Цена на минута към мобилни номера от всички национални мрежи за абонаментни планове Home 0,32 лв.
Цена на минута след изчерпване на включените минути към фиксирани номера от всички национални мрежи за абонаментни планове Home 2,99/ Home 3,99/ Home 7,99 0,05 лв.
Цена на минута за селищни / междуселищни разговори към фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минути за план Home 5,90 0,05/0,08 лв.
Минималното първоначално / последващо време за таксуване на национални и международни разговори за абонаментни планове:
Home Start 30", Home Plus и Universe 30/1
Home, Старт, Стандарт, Онлайн, Нонстоп, Резерв, Резерв Стандарт, Джуниър и G Web&Talk и всички абонаментни планове – архив, различни от изброените по горе. 60/60.
Цена на кратко текстово съобщение (SMS*) към мобилни номера от национални мрежи за всички абон.планове Нонстоп/Стандарт/ Старт и Онлайн 0,19 лв
Цена на SMS* към мобилни номера от национални мрежи за всички планове различни от изброените по-горе 0,14 лв.
Цена на SMS* към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за абон. планове за мобилен интернет 0,10 лв.
Цена на SMS* към мобилни номера от международни мрежи за всички планове различни от изброените по-горе 0,22 лв.
Цена на SMS* към е-mail (електронна поща) 0,14 лв.
Цена на мултимедийно съобщение (MMS) към номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за абонаменти планове: 
Стандарт/ Резерв Старт/ Резерв/Джуниър 0,24 лв.
GLOBUL Smart 5,00/ GLOBUL Smart 6,90/ GLOBUL Smart 9.90/ GLOBUL Smart 15,00/ GLOBUL Max 7,99 0,24 лв.
Всички абонаментни планове – архив, различни от изброени по-горе 0,14 лв.
Цена на MMS към национални и международни мобилни мрежи за всички абон.планове Нонстоп/ Стандарт (15,99; 20,99; 25,99/ Старт и Онлайн 0,59 лв.
Цена на MMS към номера от други национални и международни мобилни мрежи за всички планове различни от изброени по-горе 0,54 лв.
Цена на обаждане към мобилни номера 124123 и 124125  0,14 лв.
Видео разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за всички абон.планове Нонстоп/ Стандарт (15,99; 20,99; 25,99/ Старт и Онлайн (на минута) 0,59 лв.
Видео разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА (на минута) за всички планове различни от изброените по-горе 0,32 лв.
Видео разговори към мобилни номера от други национални мрежи (на минута) 0,59 лв.
Видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи за абонаментни планове – архив: GLOBUL Smart 5,00/ GLOBUL Smart 6,90/ GLOBUL Smart 9.90/ GLOBUL Max 7,99 (на минута) 0,59 лв.
Скорост след изчерпване на включения мобилен интернет на максимална скорост за абонаментни планове Старт/ Стандарт/ Нонстоп/ Резерв/ Резерв Стандарт/Резерв Старт/ / Онлайн/Джуниър/ Интернет (kbps):
Джуниър/ Старт 11,99/ Стандарт 12,99/ Стандрат 15,99/ Онлайн 14,99/ Интернет 200/ Интернет 650/ Интернет 1500/ Резерв 13,99/ Резерв 19,99/ Резерв Стандарт 14,99/ Резерв Стандарт 19,99/ Резерв с отстъпка 11,19/ Резерв с отстъпка 15,99/Web&Talk 49,99 и абонаментни планове – архив 64 kbps
Стандарт 20,99/ Стандарт 25,99 всички абонаментни планове Нонстоп/ Интернет 3500/ Интернет 5000/ Интернет 6500/ Интернет 7000/ Интернет 12000/ Интернет 10000/ Интернет 25000 Резерв 24,99/ Резерв Стандарт 25.99/ Резерв 29,99/ Резерв 34,99/ Резерв Стандарт 39,99/ Резерв 59,99/ Резерв 99,99/ Резерв Стандарт 99,99/ Резерв с отстъпка 19,99/ Резерв с отстъпка 23,99/ Резерв с отстъпка 27,99/ Резерв с отстъпка 47,99/ Резерв с отстъпка 79,99/ 128 kbps
Скорост след изчерпване на включения мобилен интернет на максимална скорост за абонаментни планове GoWeb (kbps) 64 kbps
Скорост след изчерпване на включения мобилен интернет на максимална скорост за абонаментни планове – архив (kbps) 64 kbps
Минимално първоначално/ последващо тарифиране на данни на територията на България (КВ)  за планове за мобилен интернет: 1/1
Минимално първоначално/ последващо тарифиране на данни на територията на България (КВ) за всички останали планове:  5/1
Трафик за мобилен интернет се реализира само през точка за достъп Access Point Name APN –telenorbg  
Мобилен интернет (на MB) 0,50 лв.
Проверка/ добавяне на номерата в група "ЗА ПРИЯТЕЛИ" за приложимите програми на 123 (на обаждане) 0,024 лв.
Промяна на номер от група "ЗА ПРИЯТЕЛИ" за планове Резерв Стандарт, където е приложимо (на номер) 2,90 лв.
Промяна на номер от група "ЗА ПРИЯТЕЛИ" за други приложими програми (на номер) 0,60 лв.
Цена за минута разговор в групата "ЗА ПРИЯТЕЛИ" (за базова абонаментна програма GLOBUL) 0,30 лв.
Пренос на данни и факс през CSD в мрежата на ОПЕРАТОРА (на минута) 0,24 лв.
Пренос на данни и факс през CSD към други национални мобилни мрежи (на минута) 0,36 лв.
Пренос на данни и факс през CSD към международни мрежи (+ цената за международни разговори за съответната зона)  0,36 лв.
Мобилен достъп до интернет през CSD (на минута) 0,06 лв.
Детайлна справка за проведени разговори на хартиен носител за абонаментни планове Старт /Стандарт/ Нонстоп / Резерв/ Резерв Стандарт/ Резерв Старт/ / Онлайн/ Джуниър (за един месец; за един номер) 1,99 лв.
Детайлнa справка за проведени разговори на хартиен носител за абонаментни планове - архив (за един месец; за един номер) 0,50 лв.
Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер) 0,90 лв.
Златен номер 100 лв.
Златен номер + 600 лв.
Такса за първоначално активиране  (на номер) 9,90 лв.
Такса за смяна на абонаментен план за мобилни гласови услуги по време на срока на договор (към план със същия или по-висок с до 1,99 лв., включително, месечен абонамент) 10.00 лв.
Детайлна справка за проведените разговори за минал период 7,20 лв.
Смяна на собственост 12 лв.
Ограничаване на повикванията при кражба или загуба безплатно
Повторно активиране безплатно
Временно активиране (след спиране при незаплатено в срок задължение) 1,49 лв.
за всеки номер
Гласова поща (прослушване на съобщенията) 0,12 лв./минута
Подмяна на SIM карта поради дефект безплатно
Подмяна на SIM карта при кражба/загуба, повреда или блокиран PUK код 9,99 лв.
Подмяна на SIM карта по желание на клиента (различен формат на карта) 6,99 лв.
Смяна на номер 12 лв.
Обединяване на фактури безплатно
Разделяне на фактури 12 лв.
на отделена фактура
Номера за спешна помощ безплатно

Цените са в лева  с ДДС.
Разговорите към номерата от групата "ЗА ПРИЯТЕЛИ" не черпят от включените минути за месеца и се таксуват отделно от месечния абонамент.

* В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS* (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Внимание: В роуминг разговорите към номерата от групата "ЗА ПРИЯТЕЛИ" се таксуват според съответната тарифа за изходящи обаждания до България.

Всички останали услуги се тарифират според стандартните тарифи на Telenor.

Таксуването на услугите WAP и Мобилен интернет през GPRS и през номер +359891000 в роуминг се базира на тарифите на местния оператор.

Минималното първоначално време за таксуване и отчитане на гласовите разговори е според избраният от клиента абонаментен план. 

Минималното първоначално таксуване на GPRS данни е 5 KB, след което отчитането става с точност до 1 KB.

Цени на международни разговори за абонаментни планове
Международни разговориЦена

Балкани 

Оператори: Cosmote (Гърция), Cosmote (Румъния), Cosmofon (Македония (FYROM)), AMC (Албания), Telekom Srbija (Сърбия), Turkcell (Турция).

0,99 лв./мин.

Зона 1 

Фиксирани и мобилни мрежи: САЩ, Канада, Русия.
Фиксирани мрежи: Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Великобритания, Холандия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Лихтенщайн, Люксембург, Македония (FYROM), Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция.

1,19 лв./мин.

Зона 2 

Фиксирани мрежи: Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Естония, Грузия, Гибралтар, Исландия, Латвия, Либия, Литва, Малта, Молдова, Мароко, Палестина, Сан Марино, Тунис, Украйна. 

Мобилни мрежи: Европа.

1,55 лв./мин.

Зона 3 

Фиксирани и мобилни мрежи: Всички останали страни.

1,73 лв./мин.

INMARSAT

7,44 лв./мин.

 Цените са с ДДС.
 * Минималното първоначално време за таксуване за ИНМАРСАТ е 60 секунди.

 Всички останали услуги сe тарифират по стандартната тарифа на Telenor.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината
Отделът за обслужване на клиенти отговаря на вашите въпроси и съдейства при решаването на възникнали проблеми.

Как работи

Можете да се свържете с нас на:
123 от мобилен телефон на Теленор
089 123 от друг телефон в страната или + 359 89 123 от чужбина
адрес: Теленор България ЕАД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, 1766 София
факс.: (02) 415 4123; 089 819 4123

e-mail: www.telenor.bginfo@telenor.bg

Колко струва

Връзката с Автоматичното информационно обслужване и с Отдела за обслужване на клиенти се таксува 0,024 лв. с ДДС независимо от продължителността.

Внимание: Когато сте в роуминг, връзката с Отдела за обслужване на клиенти се таксува като международно обаждане до България.

Как да получа услугата

С включването в мрежата на Теленор можете да използвате услугата Обслужване на клиенти. 
Услугата важи за абонати на Абонаментни планове.