Роуминг

Роуминг

С Теленор можете да използвате вашия телефон в мрежите на над 500 оператора в повече от 189 държави, за да се обаждате, изпращате кратки съобщения или ползвате мобилен интернет.

Виж всички
Виж всички

Международни разговори

Звъните в чужбина и искате да проверите колко струва това? Вижте каква е цената изходящо обаждане от вашия телефон към мобилен или фиксиран номер в избраната държава.

Виж цените

Промяна в условия и цени за Роуминг в Зона Европейски съюз, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Зона Европейски съюз (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определя политика за справедливо ползване, която операторите могат да прилагат по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите имат право да приложат регулирани надценки за всички регулирани роуминг услуги, в случай че бъде нарушена политиката на справедливо ползване.

Условия и цени за разговори и SMS от/към Зона Европейски съюз (включително към България) и достъп до интернет в страни в Зона Европейски Съюз:

Всяка изходяща минута и SMS от/към страни от Зона Европейски съюз (включително България) се изразходва от включените национални минути и национални SMS. След изчерпване на включените национални минути и SMS, или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в абонаментния план цена за минута/SMS към други национални мрежи. Ако в националния абонаментен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента. Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;

За всеки използван МB в роуминг в Зона ЕС:

‒ В случай че използвате абонаментен план, определен като „отворен пакет на данни“, Операторът има право да приложи ограничение на обема мобилен интернет в роуминг на национални цени, равностойно на двукратния обем, който се получава като месечния абонамент без ДДС се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро. След достигане на този обем може да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг с надценка на МВ равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

‒ В случай че Операторът не прилага ограничение на обема на мобилен интернет в роуминг, потребителите могат да използват целия обем от данни в България и в Зона ЕС съобразно националните цени и условия. Конкретният размер на включените МВ в зона Европейски Съюз може да бъде проверен безплатно на lp.telenor.bg или в приложението My Telenor по всяко време след влизането в сила на новите условия.

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си абонаментен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

“Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.

От 30.04.2016 Теленор предлага по-добри цени и условия за роуминг в Зона Европейски Съюз дори и от регулираните!

Всички клиенти на абонаментни планове си запазват националните пакети с включени минути, SMS и MB за ползване в България и ползват роуминг услугите в Зона Европейски Съюз само на цените изложени по-долу.

Роуминг план Travel'n'Talk за:

Зона Европейски Съюз - нови цени

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,117 лв. 6,00 лв. 0,025 лв. 0,036 лв. 0,46 лв. 0,117 лв.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00 лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00 лв.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.telenor.bg

Когато се намирате в държава от зона Европейски съюз и се обаждате към номера от тази зона или България, изходящите разговори се тарифират на секунда с минимално първоначално време за таксуване от 30 секунди, а когато се обаждате към номера извън Европейския съюз – на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди. За останалите зони таксуването е на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.

Входящите разговори в зона Европейски съюз се таксуват на секунда, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.

Посочените цени важат както за гласови, така и за видео повиквания.

* Някои от мобилните оператори извън зона Европейски съюз таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.

* AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.

Telcel Мексико, Claro Панама и всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 100 KВ. За потребители на планове и допълнителни пакети за услугата BlackBerry, минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 30 KВ.

Изпращане и получаване на факс съобщения в роуминг се тарифира по цени за гласови повиквания.

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползвате мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

Зона Европейски Съюз - нови цени*

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,4459 лв. 6,00 лв. 0,024 лв. 0,0469 лв. 0,46 лв. 0,4693 лв.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00лв.

От 30.04.2016 г. цените в зона Европейски съюз за клиенти на предплатени планове се прилагат при следните условия:

Включените в плана ти национални минути към други мрежи ще са валидни и за изходящи роуминг разговори в зона Европейски съюз до България, в страната на пребиваване и в ЕС/ ЕИЗ. За всеки разговор в рамките на пакета ти от национални минути към други мрежи ще се начислява допълнителна такса в размер на 0,114 лв./мин. с ДДС. В случай, че нямаш включени минути или след изчерпване на включените националните минути към други мрежи в плана ти, цената на минута изходящи роуминг разговори в зона Европейски съюз до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС/ ЕИЗ ще е 0,4459 лв./мин. с ДДС.

Всички входящи разговори ще се таксуват по 0,024 лв./мин. с ДДС.

Включените национални MB в плана ти ще са валидни и в зона Европейски съюз с допълнителна такса в размер на 0,1024 лв./MB с ДДС. В случай, че нямаш включени MB или след изчерпване на включените национални MB в плана ти, цената на MB е 0,4693 лв./MB. с ДДС.

Включените национални SMS в плана ти ще са валидни и в зона Европейски съюз с допълнителна такса в размер на 0,0469 лв./SMS с ДДС. В случай, че нямаш включени SMS или след изчерпване на включените национални SMS в плана ти, цената на изходящите SMS-и в роуминг в зона Европейски съюз до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС/ ЕИЗ се определя спрямо твоя тарифен план, валиден за България.

Посочените цени са с включен ДДС. Цената на ползваните услуги/ стойността на закупен  Roam&Surf пакет се приспадат от наличния кредит.

Входящите разговори в зона Европейски съюз се тарифират на секунда, а за останалите зони първоначалният и последващият интервал на таксуване за входящи разговори е 60 секунди.

Изходящите разговори в зона Европейски съюз към номера от същата зона и към България се тарифират на секунда с минимално първоначално време за таксуване от 30 секунди, а за номера извън тази зона – на всеки 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди. За останалите зони първоначалният и последващият интервал на таксуване на изходящите разговори е 60 секунди.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 100 KВ. За потребители на планове и допълнителни пакети за услугата BlackBerry, минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 30 KВ.

Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.telenor.bg

SMS услуги с добавена стойност в България могат да се ползват и в роуминг, независимо в коя зона се намира потребителят. Те ще се таксуват по стандартната цена за изпращане на SMS в България към съответния номер + 1,91 лв. с ДДС. SMS услугите, които се таксуват на получен SMS, се тарифират по стандартната цена за получено съобщение, както в България.

При регистриране в мрежа на оператор от ЕС, автоматично чрез SMS, потребителят получава информация за цени в лева с ДДС: за минута входящо и изходящо обаждане, за изпратен SMS и трафик на 1 MB данни. Стойността на всички обаждания, изпратени SMS-и и ползвани услуги се приспада от наличния кредит в картата.

Посочените по-горе цени са стандартни, но някои оператори таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.

AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.

Telcel Мексико, Claro Панама, всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползвате мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

15,00 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи

Всички цени са с ДДС.

Актуален списък на всички оператори, в мрежите на които Теленор предлага 4G мобилен интернет

Пълен списък с всички оператори, с които Теленор има роуминг споразумения

Самолетни и корабни мрежи

Възползвайте се от новите Roam&Surf пакети с още повече мобилен интернет за зона Европейски съюз, както и от новите Call&Surf EU пакети с включени MB, минути и SMS.

Допълнителни пакети Roam&Surf са достъпни за частни клиенти на абонаментни и предплатени планове
Допълнителни пакети Call&Surf са достъпни само за частни клиенти на абонаментни планове

Зона Европейски Съюз

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Call&Surf EU в Зона Европейски съюз и Швейцария
Call&Surf EU S 200 минути
200 SMS
200 МВ

Валидност:

1 ден

Активация:

http://lp.telenor.bg
набиране на *123#
SMS на 501 с текст 1
7,99 лв.
Call&Surf EU L 1000 MB
500 минути
500 SMS

Валидност:

7 дни

Активация:

http://lp.telenor.bg
набиране на *123#
SMS на 501 с текст 7
21,99 лв.
Допълнителни пакети Roam&Surf EU в Зона Европейски съюз и Швейцария
Roam&Surf EU S 100 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
3,99 лв.
Roam&Surf EU M 500 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
10,99 лв.
Roam&Surf EU L 1000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
19,99 лв.

Зона Европа

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Фарьорски острови, Украйна.

Допълнителни пакети Roam&Surf Europe
Roam&Surf Europe S 20 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
4,99 лв.
Roam&Surf Europe L 100 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
19,99 лв.

Зона Свят

Държави от целия свят.

Допълнителни пакети Roam&Surf World
Roam&Surf World S 2 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
9,99 лв.
Roam&Surf World L 12 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
на адрес http://lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
44,99 лв.

Възползвай се от ниски цени за разговори и мобилен интернет докато си в страна от Европейския съюз и Швейцария*.

* Посоченият брой минути за разговори в роуминг в зона Европейски съюз и Швейцария се отнасят за:

Важно!

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен друг допълнителен пакет, таксуването на роуминг услуги за държави от зона Европейски съюз е съгласно стандартни цени в роуминг за Зона Европейски съюз, а за Швейцария – съгласно стандартни цени в роуминг за зона Други държави в Европа.

входящи обаждания от цял свят към държава в роуминг зона Европейски съюз и Швейцария; и
изходящи обаждания от държава в роуминг зонa Европейски съюз или Швейцария към държави в зона Европейски съюз и страната на пребиваване.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Call&Surf EU с включени минути, SMS и трафик мобилен интернет в роуминг по всяко време, докато си в България или в чужбина. Допълнителните пакети Call&Surf EU са еднократни, а цената им се добавя в и се заплаща заедно с фактурата за месеца, през който е закупен пакета/-те.

Избери най-удобния начин за покупка, като:

посетиш адрес http://lp.telenor.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина) и избереш една от посочените опции;
изпратиш SMS към номер 501 с текст "1", "3" или "7", като цифрите съответстват на валидността на допълнителния пакет

Валидността на допълнителни пакети Call&Surf EU започва да тече веднага след закупуването им.

Преминаване към стандартни роуминг цени за интернет

В случай че имаш активен допълнителен пакет Call&Surf EU и избереш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, то наличните МB от допълнителния пакет се губят, но се запазват оставащите минути и SMS-и от него и последните могат да се използват до края на валидността на пакета.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:

посетиш адрес http://lp.telenor.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина и избереш „Стандартни роуминг цени“;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина), опция 6, опция 2 и избереш опцията „Standartni rouming tseni“.

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Допълнителните пакети Call&Surf EU са валидни за частни клиенти, ползващи абонаментен план за мобилни гласови услуги.

Посоченият брой минути за разговори в роуминг в зона Европейски съюз и Швейцария се отнасят за:

входящи обаждания от цял свят към държава в роуминг зона Европейски съюз и Швейцария; и
изходящи обаждания от държава в роуминг зонa Европейски съюз или Швейцария към държави в зона Европейски съюз и страната на пребиваване.

Изходящи обаждания от държави от зона Европейски съюз към Швейцария не са включени в пакети Call&Surf EU.

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен друг допълнителен пакет, таксуването на роуминг услуги за държави от зона Европейски съюз е съгласно стандартни цени в роуминг за зона Европейски съюз, а за Швейцария – съгласно стандартни цени в роуминг за зона Други държави в Европа.

В случай че клиентът има активен допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг Roam&Surf и/ или включени минути, SMS-и и МВ-и в роуминг в съответния абонаментен план, и/или активен допълнителен пакет Call&Surf EU и/или друг допълнителен пакет с включено роуминг потреблене, изчерпването им ще се осъществи със следния приоритет:

Включените минути, SMS-и и МВ-и в роуминг за съответната зона/ държава от активния допълнителен пакет Call&Surf EU.
Включените МB от активния допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг за съответната зона/ държава Roam&Surf.
Включените минути, SMS-и и/или МВ-и в роуминг за съответната зона/ държава към ползвания абонаментен план.
Всички други останали пакети с включени минути, SMS и МВ в роуминг за съответната зона/ държава.

Нов допълнителен пакет може да бъде закупен след изтичане валидността на текущия.

При закупуване на допълнителен пакет Call&Surf, цената и трафикът за мобилен интернет, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Включените минути, SMS и МВ от допълнителния пакет, които не са изразходени до края на периода на валидност на съответния пакет, се губят.

Включеното потребление не важи за изходящи повиквания към номера за услуги с добавена стойност.

За включените минути:

Когато клиентът се намира в държава от зона Европейски съюз и се обажда към номера от тази зона, страната на пребиваване, или България, изходящите разговори се таксуват на секунда с минимално първоначално време за таксуване от 30 секунди.
Когато клиентът се намира в Швейцария и се обажда на номера от зона Европейски съюз или Швейцария, изходящите разговори се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Входящите разговори в зона Европейски съюз се таксуват на секунда. Входящите разговори в Швейцария се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

За включените МВ:

Интервалът на първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет е на 100 КB.
При изчерпване на включени минути и SMS, преди изтичане на валидността на пакет Call&Surf EU, таксуването им продължава да се извършва по стандартни роуминг цени или по условия на други активни допълнителни пакети.
При изчерпване на включените мегабайти в допълнителен пакет Call&Surf EU, сърфирането в роуминг ще продължи на стандартни роуминг цени, докато клиентът посети адрес http://lp.telenor.bg, или набере *123# и избере една от посочените опции.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Roam&Surf с включен трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време докато си в България или в чужбина:

през уеб портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg
безплатно на http://lp.telenor.bg
с безплатно набиране на *123#

Предимства

можеш безплатно да следиш потреблението си на http://lp.telenor.bg
ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина, без да е необходимо да избираш препоръчителни мрежи.

Деактивиране на допълнителен пакет

с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP”;

Изпращането на SMS към номер 12116 с текст „STOP” ще доведе до деактивация на всички активни допълнителни роуминг пакети и преминаване към стандартни цени.

в България изпращането на SMS е безплатно
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг

с набиране на *123#, опция 6, опция 2, и избор на опцията „Standartni rouming tseni

Ако избереш тази опция, ще преминеш към таксуване на мобилен интернет в роуминг според стандартните роуминг цени.

В случай че към момента на деактивацията не си изразходил изцяло включените в пакета МВ, оставащите МВ се губят.

Условия

Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон или преносим компютър.
Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз.
Пакетите за зона Държави извън Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в другите две зони.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
Допълнителен пакет Roam&Surf може да бъде активиран в рамките на 30 дни от закупуването му. Закупен пакет се активира с първата интернет сесия, направена в рамките на 30 дни от закупуването му, в роуминг зона, в която съответният пакет може да се ползва. От момента на активиране на съответния пакет, започва да тече и периодът на неговата валидност.
Нов допълнителен пакет за дадена роуминг зона може да бъде закупен след изтичане валидността на текущия пакет за същата зона, след изчерпване на включените в него МВ или в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг.
При изразходване на 80% и 100 % от включените в пакета MB всеки клиент получава SMS известие. При изразходване на 100% от включените в пакета МВ, сърфирането в роуминг ще продължи на стандартни роуминг цени, докато клиентът посети адрес http://lp.telenor.bg, или набере *123# и избере една от посочените опции.

Какво се случва с лимита за мобилен интернет в роуминг, ако активирам допълнителен пакет Roam&Surf?

Ако закупиш допълнителен пакет Roam&Surf, цената и трафикът, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Пример 1:

При закупен допълнителен пакет Roam&Surf EU L на стойност 9,99 лв. (с ДДС) и активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг - 117,35 лв. (с ДДС):

Сумата за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде максимална сума в размер на 117,35 лв. (при таксуване на мобилен интернет в роуминг съгласно стандартните цени в роуминг) + 9,99 лв. (стойността на пакет Roam&Surf EU L) = 127,34 лв. (с ДДС).
Трафикът, който е генериран от услугата мобилен интернет в роуминг в държавите от зона Европейски съюз, ще бъде приспаднат от включените МВ от пакет Roam&Surf EU L.

Пример 2: 

При активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг от 117,35 лв. (с ДДС) и липса на активен допълнителен пакет Roam&Surf:

Максималната сума за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде 117,35 лв. (с ДДС).

Всички цени са с ДДС.

За абонаментни планове

с изпращане на SMS с текст „А” на 1210
с обаждане на номер 123 от мобилен телефон

с изпращане на SMS с текст „D” на номер 1210

Изпращането на SMS в България е безплатно, а от чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните роуминг цени.

След 1-ви юли 2014 г. всеки клиент може да използва различни от Теленор доставчици на услуги в роуминг в Европейския съюз, като продължи да използва роуминг от Теленор в останалите държави.

За предплатени планове

Разбира се. Докато пътуваш в чужбина, можеш да ползваш твоята Теленор предплатена карта, за да:
осъществяваш изходящи повиквания в мрежата на над 200 оператора, с които Теленор има сключени роуминг споразумения за предоставяне на предплатени гласови услуги;
приемаш обаждания, изпращаш и получаваш SMS-и към всички мобилни мрежи, в мрежите на повече от 500 оператора от над 180 държави;
използваш мобилен интернет, получаваш и изпращаш MMS-и в мрежата на операторите, с които Теленор има сключени роуминг споразумения за предоставяне на тези услуги.

Ако не си ползвал предплатената си картата, преди пътуване се увери, че тя е активирана, т.е. че си звънял поне веднъж от нея в мрежата на Теленор. В противен случай тя няма да е активна и няма да можеш да я ползваш – както в България, така и в чужбина.
За всеки случай е добре да презаредиш кредит по предплатената си карта преди пътуването. Ако нямаш кредит, тези които те търсят, няма да могат да се свържат с теб, когато си в чужбина. Ако кредитът ти свърши по време на разговор, обаждането ще бъде прекъснато.

Ако ползваш предплатени услуги на Теленор, услугата роуминг ти е активирана.
В случай че услугата международен роуминг не е активна на предплатената ти карта, можеш да я активираш бързо и лесно. Набери *111# от твоя телефон и натисни бутона за избиране. До една минута ще получиш съобщение с потвърждение за успешно активиране на услугата.

В случай че искаш да деактивираш услугата международен роуминг, можеш да го направиш като набереш *112# и натиснеш бутона за избиране. Ще получиш съобщение с потвърждение за деактивацията.

Важно е да знаеш, че активирането и деактивирането на роуминг се извършва само от България.

За мобилен интернет

За да ползваш мобилен интернет в роуминг, Теленор ти предоставя две възможности – роуминг план Travel’n’Talk (стандартни роуминг цени) и допълнителни пакети за мобилен интернет Roam&Surf. В зависимост от страната, в която се намираш, можеш да избереш една от двете опции в мобилния портал за управление на услугата роуминг на http://lp.telenor.bg.

Роуминг план Travel’n’Talk (Стандартни роуминг цени) - при него таксуването се извършва на база изразходения трафик и според цените, валидни за зона Европейски съюз;

Roam&Surf допълнителни пакети с включени MB.

Можеш по всяко време да контролираш сметката си за мобилен интернет в роуминг. Без препоръчителни мрежи и с безплатна проверка на изразходвания трафик.

Предимства

можеш безплатно да следиш потреблението си на http://lp.telenor.bg
ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина, без да е необходимо да избираш препоръчителни мрежи.

Ако ползваш абонаментен или предплатен план от Теленор и имаш активна услугата роуминг, можеш да избереш да плащаш само това, което сам си заявил.

с директна покупка на допълнителен пакет Roam&Surf
с директна покупка на допълнителен пакет Call&Surf

Предимства

Можеш по всяко време да преминаваш към предпочитана от теб опция, без да заплащаш допълнителни такси.

закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf с включени МВ в роуминг или
закупуване на допълнителен пакет Call&Surf с включени  минути, SMS и МВ или
преминаване към стандартни роуминг цени

Проверката на валидността и оставащите MB на портал http://lp.telenor.bg  или на *123# е безплатна, без значение дали е направена в България или чужбина.

Ако искаш отново да използваш интернет в роуминг без ограничения, можеш да го направиш по един от следните начини:

с изпращане на SMS с текст „STOP” на номер 12116.

в България SMS съобщенията са безплатни;
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг.

на портал http://lp.telenor.bg и избор на „Стандартни роуминг цени“;
чрез *123#, опция 6, опция 2, и избор на опцията „Standartni rouming tseni“

В тези случаи ще преминеш към таксуване на мобилен интернет в роуминг според стандартните роуминг цени.

В случай че избереш тази опция и не си изразходил изцяло включените мегабайти в допълнителен пакет Roam&Surf МВ, оставащите МВ се губят.

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.