Роуминг

Site part: 
Private
Description: 
Terms: 
Terms-roaming-TravelnTalk_BG
Addons: 
Test

Международни разговори

Виж цените

Изменение на Европейската роуминг регулация, считано от 01.01.2018

От 01.01.2018г. Теленор увеличава обема на предоставените Ви мегабайти за ползване в роуминг в Зона ЕС.

Можете да проверите конкретния размер на включените МВ в Зона ЕС безплатно на lp.telenor.bg или в приложението MyTelenor по всяко време.

В резултат на промяната, в  случай че във Вашия абонаментен план има ограничение на обема мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, след изразходване на този обем можете да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС с надценка от 0,014лв. с ДДС на МВ, вместо 0,018лв. с ДДС, както досега.

Причината за промяната е влизането в сила на изменение на чл. 12, пар. 1 от Регламент № 531/2012 на ЕС, с което се намалява регулираната цена на едро на мегабайт мобилен интернет трафик в Зона ЕС (от 7,7 евро на 6 евро за 1 GB).

Промяна в условия и цени за Роуминг в Зона Европейски съюз, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Зона Европейски съюз (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определя политика за справедливо ползване, която операторите могат да прилагат по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите имат право да приложат регулирани надценки за всички регулирани роуминг услуги, в случай че бъде нарушена политиката на справедливо ползване.

Условия и цени за разговори и SMS от/към Зона Европейски съюз (включително към България) и достъп до интернет в страни в Зона Европейски Съюз:

Всяка изходяща минута и SMS от/към страни от Зона Европейски съюз (включително България) се изразходва от включените национални минути и национални SMS. След изчерпване на включените национални минути и SMS, или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в абонаментния план цена за минута/SMS към други национални мрежи. Ако в националния абонаментен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента. Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;

За всеки използван МB в роуминг в Зона ЕС:

‒ В случай че използвате абонаментен план, определен като „отворен пакет на данни“, Операторът има право да приложи ограничение на обема мобилен интернет в роуминг на национални цени, равностойно на двукратния обем, който се получава като месечния абонамент без ДДС се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро. След достигане на този обем може да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг с надценка на МВ равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

‒ В случай че Операторът не прилага ограничение на обема на мобилен интернет в роуминг, потребителите могат да използват целия обем от данни в България и в Зона ЕС съобразно националните цени и условия. Конкретният размер на включените МВ в зона Европейски Съюз може да бъде проверен безплатно на lp.telenor.bg или в приложението MyTelenor по всяко време след влизането в сила на новите условия.

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си абонаментен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

“Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.


Въпроси и отговори

Не. Роумингът не „отпада“, a просто ще се таксува по различен начин, така че да бъде по-евтино и удобно за потребителите докато пътуват. Иначе казано, докато пътувате в Зона ЕС, ще можете да ползвате мобилния си телефон и включеното в абонаментния си план като в България, макар и с някои условия.

Важи за всички клиенти, на договор и с предплатена карта.
За да се възползвате от условията за роуминг в зона ЕС е необходимо да имате активирана роуминг услуга и вашият план да позволява използването на роуминг.

Не, не се налага. Промяната на цените се въвежда автоматично от Теленор и не се налага да правите нищо.

Всичките. Ако например имате в абонаментния си план неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще можете да се обаждате на всеки номер от мрежа на оператор в Зона ЕС без ограничения. Ако имате ограничен брой минути, също ще можете да ги ползвате, а когато свършат, Теленор ще ви таксува за всяка допълнителна минута разговор съгласно абонаментния ви план в България.

Ако не сте в България, разговорите ви ще се таксуват като разговори към други национални мрежи съгласно абонаментния ви план в България.

Както с минутите. Ако имате включени национални SMS в плана, можете да ги ползвате без ограничения към всички номера от мрежите в Зона ЕС. Ако нямате включени SMS-и, Теленор ще ви таксува съгласно абонаментния ви план в България.

По николко. След 15 юни ще са безплатни в ЕС.

Това е малко по-сложно. Ако в плана ви има включени национални МВ, ще можете да ги ползвате и докато пътувате в Зона ЕС, но са възможни ограничения. Теленор ще ви предостави определено количество МВ или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане.  Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, ще бъде достъпна за всеки клиент след 15 юни 2017 г. в приложението MyTelenor или на мобилния портал за управление на роуминг lp.telenor.bg.

Тогава Теленор ще ви таксува по 1,4 стотинки с ДДС за всеки допълнителен МВ. Освен това Теленор ще ви извести, когато достигнете 80% от МВ за роуминг, както и когато ги изчерпите напълно.

Това са всички страни от Европейския съюз, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и някои отвъдморски територии на Франция.

Това е роуминг извън Зона ЕС и се таксува по тарифата на Теленор.

Не, това е международно обаждане и ще се таксува като такова по тарифата на Теленор.

Не. Идеята на новата регулация е да бъде по-евтино и по-удобно докато пътувате. Ако прекарвате повече време в друга страна, отколкото в България, Теленор ще започне да таксува потреблението Ви.

Когато Теленор установи, че за период от 4 месеца Вие имате преобладаващо присъствие в зона ЕС (повече от 50% дни) и преобладаващо потребление на мобилни услуги в зона ЕС (повече от 50% от цялото Ви потребление).

Теленор има право да налага надценка върху регулираните мобилни роуминг услуги на дребно в зона ЕС, когато установи, че е налице преобладаващо присъствие и потребление в зона ЕС за цели, различни от периодични пътувания. Теленор ще Ви предупреди и след 14 дни може да започне начисляването на надценки на потреблението Ви. Това означава, че предоставените Ви съгласно Регламента за роуминг в ЕС минути, SMS и МB ще важат само на територията на България, и няма да можете да ги използвате в ЕС. Ако имате предоставен ограничен обем МВ за роуминг в ЕС, също няма да можете да го ползвате. Ползваните минути, SMS и МB в Зона ЕС ще бъдат таксувани.

Теленор ще преустанови прилагането на надценка и отново ще започне да прилагаме регулираните цени за роуминг в зона ЕС, когато се установи, че за предходните 4 месеца е налице преобладаващо присъствие или преобладаващо потребление в мрежата на Теленор.

Достатъчно е поне един път дневно да се регистрирате в мрежата на Теленор и ще знаем, че не сте постоянно живеещ извън България и ще можете да се възползвате от новата регулация.

И да, и не. Можете да ни попитате за всичко неясно и ще го обясним подробно.

От 15.06.2017 г. клиентите на абонаментни и предплатени планове ще могат да използват включените в плана си национални минути и SMS за изпращане на изходящи SMS и обаждания в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване.
След изчерпване или липса на национални минути и SMS, цената за изходящ SMS и обаждане в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване е цената за SMS и обаждане към други национални мрежи според плана.
Включените в плана MB ще могат да се използват и в зона ЕС, но са възможни ограничения. Теленор ще предостави определено количество МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, е достъпна в мобилното приложението MyTelenor и портала за управление на роуминг lp.telenor.bg
След изчерпване или липса на национални MB, условията и цените на MB в зона ЕС са като националните.
След изчерпване на МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) цената на мобилен интернет в зона ЕС на МБ е равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
Важи само за клиентитите на предплатени планове, с разрешена роуминг услуга

Роуминг план Travel'n'Talk за:

Зона Европейски Съюз

Австрия, Азорски острови, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канарски острови, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, o-в Мадейра, о-в Майот, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция,

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
Цената за обаждане към други
национални мрежи според плана
6,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към други
национални мрежи според плана
0,432 лв. 0,014* лв.

* Цената се прилага след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за общо за България и за роуминг зона ЕС. За абонаментни планове без включен интернет се прилага цена от 0.50 лв./МВ.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00 лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00 лв.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.telenor.bg
Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Посочените цени важат както за гласови, така и за видео повиквания.
Някои от мобилните оператори извън зона Европейски съюз таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама и всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 100 KВ. За потребители на планове и допълнителни пакети за услугата BlackBerry, минималното първоначално и последващото тарифиране на потреблението на мобилен интернет в зона Европейски съюз е на 1KВ, а за останалите зони е на 30 KВ.
Изпращане и получаване на факс съобщения в роуминг се тарифира по цени за гласови повиквания.

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползвате мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС по отношение на конкретна услуга, Теленор има право да приложи за тази услуга роуминг такси съгласно чл.76д, б.з от Общите условия . При получаване на уведомлението по чл.76д, б.ж от Общите условия, абонатът има право да представи доказателства, че не ползва роуминг за цели различни от периодично пътуване по електронен път, устно или писмено.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
0,075 лв. 6,00 лв. 0,021 лв. 0,023 лв. 0,432 лв. 0,014 лв.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към зона Европейски съюз – 30/1; Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към Страни извън зона Европейски съюз и Номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на зона Европейски съюз - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в зона Европейски съюз 1/1.

Зона Европейски Съюз

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
Цената за обаждане към
други национални мрежи
според плана
6,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към
други национални мрежи
според плана
Цената за MMS към
други национални мрежи
според плана
2,40 * лв.

* Цената се прилага след изчерпване или изтичане на периода на валидност на включените МВ на максимално достижима скорост, предоставени за общо за България и за роуминг зона ЕС.

Зона Други държави в Европа

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00лв.

Посочените цени са с включен ДДС. Цената на ползваните услуги/ стойността на закупен  Roam&Surf пакет се приспадат от наличния кредит.
Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
• Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.telenor.bg
SMS услуги с добавена стойност в България могат да се ползват и в роуминг, независимо в коя зона се намира потребителят. Те ще се таксуват по стандартната цена за изпращане на SMS в България към съответния номер + 1,91 лв. с ДДС. SMS услугите, които се таксуват на получен SMS, се тарифират по стандартната цена за получено съобщение, както в България.
При регистриране в мрежа на оператор от ЕС, автоматично чрез SMS, потребителят получава информация за цени в лева с ДДС: за минута входящо и изходящо обаждане, за изпратен SMS и трафик на 1 MB данни. Стойността на всички обаждания, изпратени SMS-и и ползвани услуги се приспада от наличния кредит в картата.
Посочените по-горе цени са стандартни, но някои оператори таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама, всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Теленор осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползвате мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС, Теленор има право да приложи роуминг такси:

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет
0,075 лв. 6,00 лв. 0,021 лв. 0,023 лв. 0,432 лв. 0,014 лв.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към зона Европейски съюз – 30/1; Изходящи разговори в рамките на зона Европейски съюз към Страни извън зона Европейски съюз и Номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на зона Европейски съюз - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в зона Европейски съюз 1/1.

15,00 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Други държави в Европа и зона Държави извън Европа и 13,20 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Европейски Съюз.

Всички цени са с ДДС.

Актуален списък на операторите, в мрежите на които Теленор предлага 4G мобилен интернет

Актуален списък на операторите, които предлагат 4G мобилен интернет на своите клиенти в мрежата на Теленор България

Пълен списък с операторите, с които Теленор има роуминг споразумения

Самолетни и корабни мрежи

Възползвай се от новите пакети Roam&Surf за повече мобилен интернет в роуминг зона Европейски съюз, както и от новите Call&Surf EU пакети с включени MB, минути и SMS.

Допълнителни пакети Roam&Surf са достъпни за частни клиенти на абонаментни и предплатени планове.
Допълнителни пакети Call&Surf са достъпни само за частни клиенти на абонаментни планове.

Зона Европейски Съюз

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Call&Surf EU в Зона Европейски съюз и Швейцария
Call&Surf EU S 200 минути
200 SMS
200 МВ

Валидност:

1 ден

Активация:

turbo.lp.telenor.bg
набиране на *123#
SMS на 501 с текст 1
7,99 лв.
Call&Surf EU L 1000 MB
500 минути
500 SMS

Валидност:

7 дни

Активация:

turbo.lp.telenor.bg
набиране на *123#
SMS на 501 с текст 7
21,99 лв.
Допълнителни пакети Roam&Surf EU в Зона Европейски съюз
Roam&Surf EU S 100 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
3,99 лв.
Roam&Surf EU M 500 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
10,99 лв.
Roam&Surf EU L 1000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
19,99 лв.

Зона Европа

Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

Албания, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Джърси, Косово, Македония, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия, Турция, Фарьорски острови, Украйна.

Допълнителни пакети Roam&Surf Europe
Roam&Surf Europe S 20 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
4,99 лв.
Roam&Surf Europe L 100 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
19,99 лв.

Зона Свят

Държави от целия свят.

Допълнителни пакети Roam&Surf World
Roam&Surf World S 2 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на*123#, опция 6/2
9,99 лв.
Roam&Surf World L 12 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

Активирай онлайн
turbo.lp.telenor.bg
набиране на *123#, опция 6/2
44,99 лв.

Възползвай се от ниски цени за разговори в роуминг и мобилен интернет в роуминг в Европейския съюз и Швейцария*.

* Посоченият брой минути за разговори в роуминг в зона Европейски съюз и Швейцария се отнасят за:
входящи обаждания от цял свят към държава в роуминг зона Европейски съюз и Швейцария; и
изходящи обаждания от държава в роуминг зонa Европейски съюз или Швейцария към държави в зона Европейски съюз и страната на пребиваване.

Важно!

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен друг допълнителен пакет, таксуването на роуминг услуги за държави от зона Европейски съюз е съгласно стандартни цени в роуминг за Зона Европейски съюз, а за Швейцария – съгласно стандартни цени в роуминг за зона Други държави в Европа.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Call&Surf EU с включени минути, SMS и трафик мобилен интернет в роуминг по всяко време, докато си в България или в чужбина. Допълнителните пакети Call&Surf EU са еднократни, а цената им се добавя в и се заплаща заедно с фактурата за месеца, през който е закупен пакета/-те.

Избери най-удобния начин за покупка на роуминг пакет, като:

влезеш в мобилното приложение MyTelenor мобилното приложение MyTelenor – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Пакети/ Роуминг пакети и натисни бутона “Активирай”.
посетиш адрес lp.telenor.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина) и избереш една от посочените опции – опция 6 за абонаментен план и опция 8 за предплатен план
изпратиш SMS към номер 501 с текст "1", "3" или "7", като цифрите съответстват на валидността на допълнителния пакет

Валидността на допълнителни пакети Call&Surf EU започва да тече веднага след закупуването им.

Преминаване към стандартни роуминг цени за интернет

При закупуване на допълнителен пакет Call&Surf EU, няма да се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС. Можеш да се прехвърлиш към стандартна роуминг тарифа в еднодневен срок на lp.telenor.bg (или *123#).

В случай че имаш активен допълнителен пакет Call&Surf EU и избереш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, то наличните МB от допълнителния пакет се губят, но се запазват оставащите минути и SMS-и от него и последните могат да се използват до края на валидността на пакета.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:
посетиш адрес lp.telenor.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина и избереш „Стандартни роуминг цени“;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина), опция 6, опция 2 и избереш опцията „Standartni rouming tseni“.
с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP”;

Изпращането на SMS към номер 12116 с текст „STOP” ще доведе до деактивация на всички активни допълнителни роуминг пакети и преминаване към стандартни цени.
в България изпращането на SMS е безплатно
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Допълнителните пакети Call&Surf EU са валидни за частни клиенти, ползващи абонаментен план за мобилни гласови услуги.

Посоченият брой минути за разговори в роуминг в зона Европейски съюз и Швейцария се отнасят за:
входящи обаждания от цял свят към държава в роуминг зона Европейски съюз и Швейцария; и
изходящи обаждания от държава в роуминг зонa Европейски съюз или Швейцария към държави в зона Европейски съюз и страната на пребиваване.

Изходящи обаждания от държави от зона Европейски съюз към Швейцария не са включени в пакети Call&Surf EU.

След изчерпване на включеното потребление в роуминг или изтичане на периода на валидност на пакета, което настъпи по-рано, и ако не е закупен друг допълнителен пакет, таксуването на роуминг услуги за държави от зона Европейски съюз е съгласно стандартни цени в роуминг за зона Европейски съюз, а за Швейцария – съгласно стандартни цени в роуминг за зона Други държави в Европа.

В случай че клиентът има активен допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг Roam&Surf и/ или включени минути, SMS-и и МВ-и в роуминг в съответния абонаментен план, и/или активен допълнителен пакет Call&Surf EU и/или друг допълнителен пакет с включено роуминг потреблене, изчерпването им ще се осъществи със следния приоритет:
Включените минути, SMS-и и МВ-и в роуминг за съответната зона/ държава от активния допълнителен пакет Call&Surf EU.
Включените МB от активния допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг за съответната зона/ държава Roam&Surf.
Включените минути, SMS-и и/или МВ-и в роуминг за съответната зона/ държава към ползвания абонаментен план.
Всички други останали пакети с включени минути, SMS и МВ в роуминг за съответната зона/ държава.

Нов допълнителен пакет може да бъде закупен след изтичане валидността на текущия.

При закупуване на допълнителен пакет Call&Surf, цената и трафикът за мобилен интернет, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Включените минути, SMS и МВ от допълнителния пакет, които не са изразходени до края на периода на валидност на съответния пакет, се губят.

Включеното потребление не важи за изходящи повиквания към номера за услуги с добавена стойност.

За включените минути:

Когато клиентът се намира в държава от зона Европейски съюз и се обажда към номера от тази зона, страната на пребиваване, или България, изходящите разговори се таксуват на секунда с минимално първоначално време за таксуване от 30 секунди.
Когато клиентът се намира в Швейцария и се обажда на номера от зона Европейски съюз или Швейцария, изходящите разговори се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Входящите разговори в зона Европейски съюз се таксуват на секунда. Входящите разговори в Швейцария се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

За включените МВ:

Интервалът на първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет е на 100 КB.
При изчерпване на включени минути и SMS, преди изтичане на валидността на пакет Call&Surf EU, таксуването им продължава да се извършва по стандартни роуминг цени или по условия на други активни допълнителни пакети.
При изчерпване на включените мегабайти в допълнителен пакет Call&Surf EU, сърфирането в роуминг ще продължи на стандартни роуминг цени, докато клиентът посети адрес turbo.lp.telenor.bg, или набере *123# и избере една от посочените опции.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Roam&Surf с включен трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време докато си в България или в чужбина:
през уеб портала MyTelenor на адрес my.telenor.bg
безплатно на lp.telenor.bg
с безплатно набиране на *123#

Предимства

можеш да следиш оставащото си потребление в зона ЕС в мобилното приложение MyTelenor и на lp.telenor.bg
ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина, без да е необходимо да избираш препоръчителни мрежи.

Деактивиране на допълнителен пакет

При закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf, няма да се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС. Можеш да се прехвърлиш към стандартна роуминг тарифа в еднодневен срок на lp.telenor.bg (или *123#).

В случай че имаш активен допълнителен пакет Roam&Surf и избереш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, то наличните МB от допълнителния пакет се губят.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:

посетиш адрес lp.telenor.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина и избереш „Стандартни роуминг цени“;
набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина), избереш опция 6 Roaming, после опция 2 Roam&Surf , накрая опция 4 „Standartni rouming tseni“.
с изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP”;

Изпращането на SMS към номер 12116 с текст „STOP” ще доведе до деактивация на всички активни допълнителни роуминг пакети и преминаване към стандартни цени.

в България изпращането на SMS е безплатно
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон или преносим компютър.
Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз.
Пакетите за зона Държави извън Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в другите две зони.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
• Допълнителен пакет Roam&Surf може да бъде активиран в рамките на 30 дни от закупуването му. Закупен пакет се активира с първата интернет сесия, направена в рамките на 30 дни от закупуването му, в роуминг зона, в която съответният пакет може да се ползва. От момента на активиране на съответния пакет, започва да тече и периодът на неговата валидност.
Нов допълнителен пакет за дадена роуминг зона може да бъде закупен след изтичане валидността на текущия пакет за същата зона, след изчерпване на включените в него МВ или в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг.
При изразходване на 80% и 100 % от включените в пакета MB всеки клиент получава SMS известие. При изразходване на 100% от включените в пакета МВ, сърфирането в роуминг ще продължи на стандартни роуминг цени, докато клиентът посети адрес lp.telenor.bg, или набере *123# и избере една от посочените опции.

Какво се случва с лимита за мобилен интернет в роуминг, ако активирам допълнителен пакет Roam&Surf?

Ако закупиш допълнителен пакет Roam&Surf, цената и трафикът, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Пример 1:

При закупен допълнителен пакет Roam&Surf EU L на стойност 9,99 лв. (с ДДС) и активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг - 117,35 лв. (с ДДС):
Сумата за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде максимална сума в размер на 117,35 лв. (при таксуване на мобилен интернет в роуминг съгласно стандартните цени в роуминг) + 9,99 лв. (стойността на пакет Roam&Surf EU L) = 127,34 лв. (с ДДС).
Трафикът, който е генериран от услугата мобилен интернет в роуминг в държавите от зона Европейски съюз, ще бъде приспаднат от включените МВ от пакет Roam&Surf EU L.

Пример 2:

При активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг от 117,35 лв. (с ДДС) и липса на активен допълнителен пакет Roam&Surf:
Максималната сума за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде 117,35 лв. (с ДДС).

Всички цени са с ДДС.

За абонаментни планове

с изпращане на SMS с текст „А” на 1210

с изпращане на SMS с текст „D” на номер 1210

Изпращането на SMS в България е безплатно, а от чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните роуминг цени.

След 1-ви юли 2014 г. всеки клиент може да използва различни от Теленор доставчици на услуги в роуминг в Европейския съюз, като продължи да използва роуминг от Теленор в останалите държави.

За предплатени планове

Ако твоят предплатен план позволява използването на роуминг и имаш активирана роуминг услуга, то докато пътуваш в чужбина, можеш да ползваш твоята Теленор предплатена карта, за да:
осъществяваш изходящи повиквания в мрежата на над 200 оператора, с които Теленор има сключени роуминг споразумения за предоставяне на предплатени гласови услуги;
приемаш обаждания, изпращаш и получаваш SMS-и към всички мобилни мрежи, в мрежите на повече от 500 оператора от над 180 държави;
използваш мобилен интернет, получаваш и изпращаш MMS-и в мрежата на операторите, с които Теленор има сключени роуминг споразумения за предоставяне на тези услуги.

Ако не си ползвал предплатената си картата, преди пътуване се увери, че тя е активирана, т.е. че си звънял поне веднъж от нея в мрежата на Теленор. В противен случай тя няма да е активна и няма да можеш да я ползваш – както в България, така и в чужбина.
За всеки случай е добре да презаредиш кредит по предплатената си карта преди пътуването. Ако нямаш кредит, тези които те търсят, няма да могат да се свържат с теб, когато си в чужбина. Ако кредитът ти свърши по време на разговор, обаждането ще бъде прекъснато.

В случай че услугата международен роуминг не е активна на предплатената ти карта, можеш да я активираш бързо и лесно. Набери *111# от твоя телефон и натисни бутона за избиране. До една минута ще получиш съобщение с потвърждение за успешно активиране на услугата.

В случай че искаш да деактивираш услугата международен роуминг, можеш да го направиш като набереш *112# и натиснеш бутона за избиране. Ще получиш съобщение с потвърждение за деактивацията.

Важно е да знаеш, че активирането и деактивирането на роуминг се извършва само от България.

За мобилен интернет

За да ползваш мобилен интернет в роуминг, Теленор ти предоставя две възможности – роуминг план Travel’n’Talk (стандартни роуминг цени) и допълнителни пакети за мобилен интернет Roam&Surf. В зависимост от страната, в която се намираш, можеш да избереш една от двете опции в мобилния портал за управление на услугата роуминг на http://lp.telenor.bg.

Роуминг план Travel’n’Talk (Стандартни роуминг цени) - при него таксуването се извършва на база изразходения трафик и според цените, валидни за зона Европейски съюз;

Roam&Surf допълнителни пакети с включени MB.

Можеш по всяко време да контролираш сметката си за мобилен интернет в роуминг. Без препоръчителни мрежи и с безплатна проверка на изразходвания трафик.

Предимства

можеш безплатно да следиш потреблението си на http://lp.telenor.bg
ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина, без да е необходимо да избираш препоръчителни мрежи.

Ако ползваш абонаментен или предплатен план от Теленор и имаш активна услугата роуминг, можеш да избереш да плащаш само това, което сам си заявил.

с директна покупка на допълнителен пакет Roam&Surf
с директна покупка на допълнителен пакет Call&Surf

Предимства

Можеш по всяко време да преминаваш към предпочитана от теб опция, без да заплащаш допълнителни такси.

закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf с включени МВ в роуминг или
закупуване на допълнителен пакет Call&Surf с включени  минути, SMS и МВ или
преминаване към стандартни роуминг цени

Проверката на валидността и оставащите MB на портал http://lp.telenor.bg  или на *123# е безплатна, без значение дали е направена в България или чужбина.
Важно е да знаеш, че можеш да ползваш опцията „Изключване на мобилни данни“ от телефона ти, но по този начин няма да можеш да ползваш мобилен интернет.

Ако искаш отново да използваш интернет в роуминг без ограничения, можеш да го направиш по един от следните начини:

с изпращане на SMS с текст „STOP” на номер 12116.

в България SMS съобщенията са безплатни;
в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг.

на портал http://lp.telenor.bg и избор на „Стандартни роуминг цени“;
чрез *123#, опция 6, опция 2, и избор на опцията „Standartni rouming tseni“

В тези случаи ще преминеш към таксуване на мобилен интернет в роуминг според стандартните роуминг цени.

В случай че избереш тази опция и не си изразходил изцяло включените мегабайти в допълнителен пакет Roam&Surf МВ, оставащите МВ се губят.

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.