B Nonstop L

You are here

59,99 BGN/month

Postpaid plans B Nonstop give you all you need to communicate freely – unlimited national calls in Bulgaria, national internet, SMSes in Telenor’s network, international calls for Zones 1, 2 and Balkans.

We have created special postpaid plans with different volumes of minutes and MB so that you can communicate with your business partners, while you are in European Union and Switzerland.

Contract: 
24 months
Unlimited national minutes
Unlimited min closed group
8000 MB mobile internet
800 SMS to numbers from the Telenor mobile network

800 minutes for international calls to Zone 1, Zone 2 and Zone Balkans

400 Minutes for roaming calls in EU and Switzerland

400 МВ Mobile internet in roaming in EU and Switzerland

Every month you get unlimited: 

Minutes to all national mobile and fixed networks in Bulgaria.

You also get:

SMSes in the Telenor mobile network;
National mobile internet at maximum speed;
Minutes to international Zone 1, Zone 2 and Zone Balkan;
Minutes for roaming calls in EU and Switzerland;
MB for roaming in EU and Switzerland.

Good to know:

The national minutes are unlimited and are provided every month.
After the depletion of the included MB at maximum speed per month until the end of the respective billing period the speed is decreased to 128 kbps.
After all included monthly MB in your postpaid plan are depleted, you can buy an add-on B Turbo on http://turbo.lp.telenor.bg, with additional MB on maximum speed and validity till the end of the current billing period.
The initial credit limit is 100 BGN.Всички цени са без ДДС.

Mobile internet

B Turbo
B Turbo S 100 MB

Validity:

Until the end of current billing period

Activation:

After depletion of the included MB
at http://turbo.lp.telenor.bg
2,99 BGN
B Turbo M 1000 MB

Validity:

Until the end of current billing period

Activation:

After depletion of the included MB
at http://turbo.lp.telenor.bg
4,99 BGN
B Turbo L 5000 MB

Validity:

Until the end of current billing period

Activation:

After depletion of the included MB
at http://turbo.lp.telenor.bg
9,99 BGN
B Turbo XL 20000 MB

Validity:

Until the end of current billing period

Activation:

After depletion of the included MB
at http://turbo.lp.telenor.bg
19,99 BGN

The activation of an add-on B Turbo is possible only in case the megabytes at maximum speed, included in the postpaid plan or in an already activated add-on B Turbo, are already depleted. The purchase of such an add-on is available only at http://turbo.lp.telenor.bg through the device used.

The add-ons B Turbo are provided once and are valid from the activation date until the end of the billing period. The unused megabytes at maximum speed are not transferred to the next billing period.

The price of a selected add-on B Turbo is billed and paid together with the used services per month according to the respective contract for mobile services for the SIM card/ mobile number to which the add-on B Turbo is activated.

After the included megabytes at maximum speed in the add-on B Turbo are depleted, you can purchase another add-on or continue using mobile internet at lower speed until the end of the respective billing period. If you choose to use mobile internet at lower speed, the speed will be reduced to 128 kbps, according to the terms of the used postpaid plan, and additional charging for browsing will not be applied.

The activation of an add-on B Turbo before and on the day of billing is not possible. For example: if the monthly fee is billed on each 10th day of the month, then on the 9th or the 10th day of the respective month you cannot activate an add-on B Turbo.

The minimum initial charging is 10 KB and the interval for the subsequent charging is 1 KB.

The MB included in Turbo add-on are used at maximum speed according to 2G/3G and 4G/ LTE standards of the network and in accordance to the terms of the currently used postpaid plan for the SIM card/ number under which the add-on has been activated.

The usage of 4G/LTE network, in case such opportunity is provided in the terms of the currently used postpaid plan, is only possible via eligible SIM card/device in the area of 4G network coverage.

In case of incompatibility of the SIM/device or outside of 4G/LTE coverage, the maximum internet speed will be in accordance with 2G/3G network standard.

The add-ons for mobile internet work only through access point name (APN): telenorbg. If traffic in roaming is generated, the charging is performed as per the respective postpaid plan.

All prices are without VAT.

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния месец/ отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

Тарифиране и отчитане минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите неограничени минути за национални разговори и изходящ роуминг в ЕС, както и пропорционален брой от включените на месец международни минути, за пропорционална част от месечния абонамент.
Минималното първоначално време за таксуване на националните международни разговори и изходящ роуминг в ЕС е 60 сек., след което отчитането става на секунда.
Разпределението на държавите и мрежите от международна Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани може да откриете като разгледате международни разговори за абонаментни планове.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен обем от включените на месец национални и роуминг MB на максимална скорост.
Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg. Абонаментите планове са несъвместими с частен APN/BlackBerry услуга.
Минималното първоначално/последващо тарифиране на данни на територията на България и ЕС е 10/1 КВ (килобайт).

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

За абонаментните планове включващи потребление в 4G мрежата на Теленор, ползването на 4G мрежа е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G покритие, за срока на договора.

Използване на SMS

Включените SMS-и на месец в мрежата на Теленор, които не са изразходвани през съответния месец/отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS-и за пропорционална част от месечния абонамент.

Промени в договора или абонаментния план

Може да промените абонаментен план след изтичане на първите 12 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Няма ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период.
През първите 12 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент.