My Contacts

You are here


My Contacts is a free application for Android and iOS which easily stores and edits your phone contacts.

With just a few finger taps you transfer your contacts from one phone to another or on the cloud space, and for your convenience the application has a web-based version.


Съхранявай своите контакти, когато и където пожелаеш, защото от 1 юли до 31 август интернет трафикът ти от и към My Contacts няма да се таксува.

Условия на кампанията:

Capture е пространство за съхранение на видео и снимки, което се предоставя от трето лице - „Теленор Диджитъл“ АС (Telenor Digital AS), след регистрация в приложението Capture или на интернет страницата www.capture-app.com, с приемане на правилата и условията на доставчика на услугата. Услугата е достъпна чрез съвместима операционна система.
My Contacts e пространство за съхранение и синхронизиране на контакти, което се предоставя от трето лице „Теленор Диджитъл“ АС (Telenor Digital AS), след регистрация в приложението или на интернет страницата  https://mycontacts-app.com/, с приемане на правилата и условията на доставчика на услугата. Услугата е достъпна чрез съвместима операционна система.
Организатор на кампанията е „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6. За краткост в условията по-долу, ще бъде наричан „Теленор“.
Кампанията е валидна за частни лица и корпоративни клиенти на абонаментен или предплатен план за мобилни услуги на Теленор, в периода от 01.07.2017г. до 31.08.2017г.
Интернет трафикът, реализиран на територията на Република България, както и в държавите от Зона Европейски Съюз*, от и към приложенията Capture и My Contacts, а именно трафикът за: качване на снимки/видео в Capture; създаване на албуми в Capture; сваляне на снимки/видео в Capture; синхронизиране на контакти в My Contacts, няма да се таксува за периода на кампанията.
Трафикът от и към приложенията Capture и My Contacts ще се таксува във всички случаи, извън посочените по-горе, в това число при:
Генериране на външен за приложенията трафик към трети страни.
При сваляне и актуализиране на приложенията Capture и My Contacts.
Достъп до съответните приложения през мобилен браузър, който използва технология за компресиране на данни.
За трафик извън Зона ЕС и при активирани пакети с валидност извън Зона ЕС.

В тези случаи интернет трафикът ще се таксува съобразно условията на ползвания от потребителя абонаментен или предплатен план и действащата ценова листа на Теленор.

    След изчерпването на включените в абонаментния план MB, ако такива са налични, до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада за целия интернет трафик, включително и към Capture и My Contacts, съобразно условията на ползвания абонаментен план. След изтичане на периода на кампанията, трафикът от и към приложенията Capture и My Contacts ще се таксува съобразно условията на ползвания от потребителя абонаментен или предплатен план и действащата ценова листа на Теленор във всички случаи.
    Клиенти, които са подали заявление за спиране на достъп до мобилен интернет, няма да могат да се възползват от кампанията освен ако не предприемат действие, с което да заявят, че искат да имат отново достъп до мобилен интернет (например, закупуване на допълнителен пакет за мобилен интернет, подаване на заявление за възобновяване на достъпа до мобилен интернет и т.н.).
    Трафикът към и от Capture и My Contacts няма да се таксува съгласно посоченото по-горе само, в случай че се ползват през точка за достъп (Access Point Name/ APN) – telenorbg. В случай че интернет трафикът се осъществява през друга точка за достъп (Access Point Name/ APN), същият се таксува по цени на МВ съгласно приложимата ценовата листа на Теленор.
    Capture е пространство за съхранение на видео и снимки, което се предоставя от трето лице - „Теленор Диджитъл“ АС (Telenor Digital AS), след регистрация в приложението Capture или на интернет страницата www.capture-app.com, с приемане на правилата и условията на доставчика на услугата. Услугата е достъпна чрез съвместима операционна система.
    My Contacts e пространство за съхранение и синхронизиране на контакти, което се предоставя от трето лице „Теленор Диджитъл“ АС (Telenor Digital AS), след регистрация в приложението или на интернет страницата  https://mycontacts-app.com/, с приемане на правилата и условията на доставчика на услугата. Услугата е достъпна чрез съвместима операционна система.

* Зона ЕС включва Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

What is My Contacts?

My Contacts is an app which easily transfers, stores and edits your contacts. You can be sure that the changes you perform will automatically apply, regardless you use the mobile or the web-based version of the application. You have an access to your contacts with a single username and a password that you can use both for My Contacts and the app for photos and video – Capture.

Easily, with just a few finger taps, you transfer all your contacts from one device to another and on the cloud space;

Transfer contacts between devices with operating systems Android, iOS and between phones with pre-installed Sync ML client;

Synchronize contacts from various places your phone, Facebook account, Google Contacts, business or personal email;

Edit, remove or add contacts;

Get secure access to your contacts thanks to your profile in CONNECT - the user name and the password with which you can also use other digital services provided by Telenor Digital;

You do not need to be a Telenor customer in order to use the service;

How to use My Contacts?

You are using one profile for Capture, My Contacts and My Telenor Mobile application through CONNECT.

See more

STEP 1

Download the app My Contacts on your device or log into: http://mycontacts-app.com/

STEP 2

When you start My Contact you have to allow the application to access your contacts.

STEP 3

Create a profile in CONNECT by entering your mobile number and selecting "Next".

STEP 4

Then you need to enter your email address and choose "Next".

STEP 5

On the next step you will receive a 4-digit PIN code that you have to enter during registration process, if requested.

STEP 6

If you have a Capture & profile in CONNECT, there is no need to create a new registration for My Contacts. Just enter your mobile number or email address and password that you use for logging into Capture.

STEP 7

Your contacts will start syncing. The duration of the synchronization process depends on the number of contacts you have.

STEP 8

From the options of the application you can access Settings and “Merge” duplicate contacts.

STEP 9

From Settings you can see the credentials you have used for registration and an option to choose Sync over Wi-Fi network only.

STEP 10

Furthermore, you can merge duplicate contacts with a single click.

STEP 11

And do not forget that you will receive an email verification link to confirm your registration for My Contacts. If not confirmed, the link will expire in 30 days, so your profile will be deleted.

Everyone who uses a smartphone, feature phone, tablet or web-based version of the application.

Yes, the application is compatible with the operating system Android 2.3.3, iOS 6.0 or later version and phones that have initially installed Sync ML client. More information about compatible devices can be found at: https://mycontacts-app.com/supported-phones

No, there is no such restriction. Every user has unlimited space to store their contacts in the cloud space.

The reason is that the language, which is set on your device is not Bulgarian. If you change the language settings of your device to Bulgarian, respectively the app will change to the same language.

You can sync manually your contacts anytime and only the devices with operating system Android, version 2.3.3 or higher support automatic synchronization.

No! The application is absolutely free of charge for all. Users have to pay only for the extra generated Internet traffic through the app if they do not have an add-on with data included in their plan.

Yes, as long as the devices have an operating system Android 2.3.3, iOS 6.0 or later.

Yes. You can synchronize your contacts with a single click from the phone book (iOS / Android / mobile phone), Google Contacts (iOS / Android), MS Exchange (iOS / Android), Outlook (Hotmail) (iOS / Android) and Apple iCloud, you do not need to be a Telenor customer to use the service.

The contacts uploaded to My Contacts are encrypted. The contact transfer is through HTTPS and SSL protocol. The access to the server that stores all contacts is in protected VLAN. VLAN protection is carried out by private SSH key. In case of a lost/damaged phone, your contacts will be safe.

You can get a link to reset your password on the email you provided on your registration. For additional information and assistance, please visit the website http://mycontacts-app.com/

You will continue having an access to the application and your contacts. Your registration and contacts will not be deleted.

You can request for unsubscription for the service by sending a request form through the app web-based version. You'll have 30 days from the application’s submission to download your contacts in the web application. If not, your contacts will be deleted along with your service account.