Ползвай интернет с план Тотал и нов смартфон

+

1000 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G мрежа

1000 национални MB

Промоционални 1000 национални MB

2800 MB роуминг в зона ЕС

50 GB пространство за съхранение в
Вижте повече

ПЛАН + СМАРТФОН
ОБЩО

22 ,99 лв./мес.

за целия срок на договора

+

500 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G мрежа

500 национални MB

Промоционални 500 национални MB

2200 MB роуминг в зона ЕС

25 GB пространство за съхранение в
Вижте повече

ПЛАН + СМАРТФОН
ОБЩО

18 ,99 лв./мес.

за целия срок на договора

+

500 национални минути и роуминг в зона ЕС

4G мрежа

500 национални MB

Промоционални 500 национални MB

2200 MB роуминг в зона ЕС

25 GB пространство за съхранение в
Вижте повече

ПЛАН + СМАРТФОН
ОБЩО

18 ,99 лв./мес.

за целия срок на договора