За Теленор

Вие сте тук

Дефиниция

Корпоративната отговорност е в основата на нашата философия да развиваме бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта ни е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стремим да създаваме добавена стойност, както за бизнеса, така и за обществото.

Виж повече

Годишни доклади по Устойчиво развитие на Теленор

Доклади за устойчиво развитие

Годишните доклади по Устойчиво развитие на Теленор са отражение на нашия ангажимент периодично да отчитаме напредъка си в посока устойчиво развитие.

Виж повече

Годишни доклади по Устойчиво развитие на Теленор

Корпоративна информация

Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3 милиона активни потребители в България.

Виж повече