Достъп до роуминг на едро

Ред, по който предприятие („Предприятие искащо достъп“), оправомощено съгласно българския Закон за електронните съобщения, ще получи Споразумение за предоставяне на роуминг достъп на едро с Теленор България ЕАД („Теленор“):

Достъп до роуминг на едро:

Предприятието, искащо достъп, има възможност да се запознае с „Типовото предложение за предоставяне на достъп до препродажба на роуминг на едро“ и „Типовото предложение за предоставяне на пряк роуминг достъп на едро“ на Теленор на тази уеб страница и в случай че прояви интерес, да се обърне към посоченото лице за контакт на адрес: roaming@telenor.bg;

В случай че искането за достъп е основателно по смисъла на регулаторните изисквания, Теленор ще предостави на предприятието, искащо достъп, информацията, необходима за започването на преговори за предоставяне на съответния вид достъп.

Теленор ще предостави на всички предприятия, които отговарят на условията за предоставяне на роуминг достъп на едро, проект на споразумение за съответния вид достъп. Преди предоставянето на примерното споразумение за предоставяне на достъп до роуминг на едро, Теленор ще изпрати на предприятието, искащо достъп, Споразумение за конфиденциалност, което следва незабавно и без неоснователно забавяне да бъде разгледано, коментирано и подписано.

Ако предприятието, искащо достъп, желае сключването на Споразумение за предоставяне на достъп до роуминг на едро с Теленор, предприятието трябва да потвърди своя интерес и да предостави прогноза за очаквания роуминг трафик, обхващащ първите 12 месеца след пускането на услугата.

Относно предоставянето на пряк роуминг достъп на едро, успоредно с началото на преговорите между Теленор и предприятието, търсещо достъп, двете страни трябва да предоставят своите версии на отделните приложения към споразумението за предоставяне на достъп до препродажба на роуминг, базирани на GSMA AA.14 и IR.21 в напълно завършен вид, за да се осигури навременна подготовка на ИТ системите и мрежовата инфраструктура.

Предприятието, търсещо достъп, трябва да предостави на Теленор банкова гаранция, която е предпоставка за влизане в сила на Споразумението за предоставяне на достъп до роуминг на едро.

Типово предложение за предоставяне на достъпа до препродажба на роуминг на едро

Документ за типово предложение (ENG, PDF)

Типово предложение за предоставяне на пряк роуминг достъп на едро

Документ за типово предложение (ENG, PDF)