Бизнес Бюлетин

Вие сте тук

Бизнес Бюлетин интегрира иновативни технологии за обработка на данни, текстов анализ и машинен превод. Платформата Graze, чрез която се предоставя услугата Бизнес Бюлетин, дава цялостно решение за анализ на Големи данни (Big Data) и може да бъде внедрена в софтуера за управление на данни на компанията Ви.

Бизнес Бюлетин

Бизнес Бюлетин e платформа, която в реално време събира, превежда и анализира информация от административни и корпоративни сайтове, RSS и целия Интернет, свързана с бизнес интересите Ви.

Разширете обхвата

Услугата следи 1840 информационни канала, 31 000 статии, 15 500 000 думи на ден, търси в Google и Bing на всеки 30 минути, чете 350 000 туита в минута. Резултатите се анализират, за да Ви предоставят в реално време информация, пряко свързана с Вашия бизнес.


Реално знание

Алгоритми за анализ:
индексират събраното съдържание, за да получите пълнотекстово търсене;
следят репутацията на компанията Ви и тази на Вашите конкурентите;
показват динамиката на взаимовръзките между организации и теми в новините, в отделни времеви периоди;
събраната информация може да се анализира, изследва и използва като ценен бизнес ресурс;


Съдържание в контекст

Вие персонализирате данните, като описвате своите интереси в бизнеса. Бизнес Бюлетин допълва информационната картина за индустрията Ви с информация за пазари, иновации и научни постижения.


Премахнете езиковите бариери

Бизнес Бюлетин търси съдържание на езици, които не говорите и го превежда автоматично.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител или да отправите запитване.

Бюлетин за изминалите 72 часа
Новините по географски региони и интереси
Най-важните групи новини
Статистика за присъствието на Вашата фирма и конкурентите Ви в новините, броя на фенове в социалните мрежи
Статистика за най-популярните фирми и динамика на репутацията
Статистика на най-активните информационни доставчици и най-споменаваните обекти
Статистика на най-важните новини

Статистика и анализ за споменавания на обекти, в медийното и уеб пространство, за период от 24 чaса, 48 часа, седмица и месец

Списък с новини, съдържащи предварително зададени ключови думи.

Дата на публикация
Източник на новината
Интересите, свързани с новината
Препратка към оригиналната новина
Личности, компании и организации, споменати в новината
Списък с подобни новини
Бутон за споделяне на новината

Можете да добавите интерес като отворите навигацията и натиснете бутона + Добави нов интерес или като отворите менюто и натиснете бутона Интереси
Въведете ключови думи и фрази за този интерес и натиснете Enter
За да въведете компания или организация, въведете името ѝ и я изберете от падащото меню
За да търсите съдържание в Twitter, трябва да пишете ключовите думи във формат #hashtag, @mentions, :from, $word
За да въведете компания или организация, въведете името й и я изберете от падащото меню. За разлика от другите ключови думи, които са червени, организациите и компаниите са сиви
Ако искате да филтрирате съдържанието по индустрия, изберете индустрията
Ако не е избрана индустрия, търсенето ще е в целия интернет
Натиснете бутона Запази

Отворете менюто и натиснете бутона Интереси
Ще се появят всички интереси, създадени от Вас. Под заглавието на всеки интерес има кратко описание на последната новина от този интерес
За да редактирате настройките на интереса, натиснете иконката с моливчето
Променете името на интереса в първото поле
Сменете ключови думи и фрази за този интерес във второто поле и натиснете Enter, за да ги запазите
Имената на компаниите или организациите са в сив цвят, а думите за търсене в Twitter са сини
Добавете думи в секция Изключващи думи. Съдържанието ще бъде филтрирано да НЕ съдържа тези думи
Запазете промените с бутона Запази.

Отворете менюто и натиснете бутона Индустрии
Ще се появи списък със съществуващите индустрии в Бизнес Бюлетин
Под заглавието на всяка индустрия ще намерите списък с интересите, които са свързани с нея
За да изберете индустрия, натиснете върху заглавието й и тя ще се оцвети в червено. Натиснете отново, за да отмените избора на индустрията
Можете да изберете до три индустрии

Филтърът Ви помага да намерите новини за конкретна тема. Можете да търсите новини за определена тема в Интерес, като отворите навигационното поле и натиснете върху конкретен интерес
За да филтрирате списъка с новини, натиснете върху бутона Филтър на скритата навигация. Ще се появи поле, в което въвеждате една или няколко ключови думи. След въвеждането, натиснете бутона Save
Ще се появи списък с новини, които се отнасят за конкретната тема

По дума или фраза - като напишете дума или фраза в полето за търсене и натиснете иконката, изобразяваща лупа
По дума или фраза и за определен период - от иконката, изобразяваща лупа, вдясно на списъка с новини
По важност - като кликнете на изброените в блок “Най-важни”
По географско разположение - като кликнете на числото за броя новини върху картата за региона, който Ви интересува
За моята фирма и конкурентите - като кликнете на имената им от графиката “За мен и конкурентите”
За най-споменаваните фирми - като кликнете на цифрата върху името в секцията „Динамика на мненията“.

Изберете Моят акаунт от менюто. Натиснете върху конкретния език, за да го изберете. Избраните езици са означени с +, а останалите - с -.

Изберете Моят акаунт от менюто. Натиснете върху конкретния интерес, за да го изберете. Избраните интереси са означени с +, а останалите - с -.

Изберете Интерес и кликнете на иконката #, вдясно на списъка, за да четете новини само от социалните мрежи. Кликнете пак на иконка #, за да се върнете към списъка с новини.

Изберете Интерес и кликнете на иконката #, вдясно на списъка, за да разгледате статистики за новините от списъка. Кликнете пак на иконка #, за да се върнете към списъка с новини.

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12 месеца или 24 месеца.
Условията за ползване Graze Terms