Виртуална телефонна централа

Вие сте тук

Развивате дейността си в няколко града и нямате единно решение за фиксираната телефония, напоследък забелязвате влошено клиентско обслужване, липсва Ви информация за потока клиенти, който се опитвал да се свърже с компанията и нямате възможност за мониторинг на служителите си, които отговарят за комуникационните канали в организацията Ви.

Същевременно знаете, че закупуването или смяната на телефонна централа е скъпа инвестиция и изисква сериозно първоначално капиталовложение, последвано от големи, ежемесечни разходи за поддръжка и модернизация.

Предлагаме Ви Виртуална телефонна централа от Теленор. Тя не само надгражда ползването на стандартна централа за фиксирана телефония, а и всички функционалности се изпълняват от оборудване, което не е необходимо да се закупува, помещава при Вас и да се поддържа за Ваша сметка, а в нашите дейта центрове, където гарантираме изключително високо ниво на сигурност. Освен това, получавате удобен интерфейс, чрез който можете да управлявате функционалностите на услугата, вътрешните потребители, IVR съобщенията, групите номера, видовете отчети, записи на обажданията и времевите зони, автоматизирате изходящите кампании към Вашите клиенти и получавате статистика за всички обаждания.

С Виртуалната телефонна централа можете да спестите първоначалните инвестиции, последващи разходи по поддръжка, както и да осигурите гладък работен процес и непрекъсваемост на дейността си. Вие получавате модерни функционалности, като не е задължително да променяте вече установената телефонна структура и практика при ползване. Услугата се реализира без IT експерти и допълнително оборудване, като работи чрез web, IP или софтуерен телефон.

С Виртуална телефонна централа ползвате цялостна услуга от един доставчик, като по този начин получавате гъвкавост на решение, което е съобразено с Вашите нужди и изисквания. И защото знаем, че времето е един от най-важните активи на една организация, предлагаме лесно и бързо активиране на услугата .

Избор на подходящ за Вашите нужди пакет от функционалности;
Без разходи за поддръжка
Без първоначална инвестиция или колокация
Без необходимост от технически познания
Атрактивен тарифен план и допълнителен пакет минути
Възможност за закупуване на IP телефони
Софтуерен телефон вграден в браузър
Мобилно приложение за Android и удобен уеб-интерфейс
Възможност за интеграция с Вашите вътрешни системи.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Виртуалната телефонна централа не само надгражда всички познати функционалности на физическата, но в допълнение позволява да бъде ползвана без да променяте текущата си телефонна структура и има удобен интерфейс, чрез който можете да управлявате сами настройките. В същото време тя Ви дава възможност да спестите от закупуването и поддръжката на скъпо оборудване, което се амортизира.

Необходимо е единствено да имате гарантирана интернет свързаност.

Да, Виртуалната телефонна централа Ви дава модерни функционалности, като в същото време, можете да запазите телефонната структура без промени. След преминаването към Виртуална телефонна централа начинът на работа на Вашите служители не само се запазва, а се улеснява.

При първоначално конфигуриране на услугата, Теленор предоставя потребителско име и парола за административния интерфейс, където можете да управлявате всички функционалности, от които имате нужда, както и да определяте кои служители какви правила за ползване решението да притежават.

Може да разчитате на консултация, поддръжка и съдействие на български език, обучение на Вашите служители, гъвкавост и бърза реакция, професионално и едновременно лесно за ползване решение, високо качество на гласовите обаждания, и само една обща фактура за всички Ваши услуги. Нашият партньор е българска компания, която самостоятелно развива и поддържа решението, и може да адаптира решението с допълнителни разработка и интеграция, в зависимост от Вашите нужди.

Решението покрива следните стандарти: ISO 27001 (Управление на сигурността на информацията), ISO 9001 (Управление на качеството). Данните се съхраняват в два дейта центъра, така че да се предостави сигурност и надеждност за клиентите.

Не, няма. Теленор комуникира открито всички необходими разходи, така че клиентите да планират бюджета си правилно.

В зависимост от Вашите нужди и потребление, можем да Ви предоставим персонализиран тарифен план и допълнителен пакет от минути, така че да е максимално изгодно за Вас, имайки предвид трафика Ви.

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12 и 24 месеца;
Услугата се предоставя в партньорство с трето лице и във връзка с това, „Теленор България“ ЕАД не носи отговорност за наличието й, за съхраняваната информация, за функциите или съдържанието й;
Общи условия