Киберсигурност от Теленор

Вие сте тук

Знаете ли, че 60% от компаниите намаляват бизнеса си до 6 месеца след кибератака? Или че 43% от кибер престъпленията таргетират малък и среден бизнес?

Ако смятате, че компютрите във Вашата организация не могат да бъдат обект на хакерска атака, че бизнесът Ви не представлява интерес за подобни злонамерени действия или че използвайки стандартна защитна стена ще имате сигурна мрежова среда, Ви препоръчваме да помислете отновo.

В днешно време на технологично развитие и интензивно внедряване на иновации, компаниитe все по-често срещат предизвикателство в това да защитят най-важното си притежание, а именно информацията.

Теленор, в партньорство със Стоун компютърс АД, водещ системен интегратор на българския ИТ пазар, Ви предлага лесна и достъпна услуга, надградена с висока експертиза и инженерни познания. Киберсигурност е дигитално решение, което осигурява надеждна информационна сигурност, приспособима към нуждите на Вашата организация, и е съвместимо с частен, хибриден или изцяло публичен облак.

В зависимост от вида и скоростта на свързаността Ви, както и спрямо изградената Ви мрежова инфраструктура, можете да избирате между два типа „нод“ устройства, произведени от Fortinet. Достъпът до корпоративните данни на организацията е криптиран и получавате проактивна поддръжка и периодични доклади. Управлението на услугата става в Центъра за сигурност на Стоун Компютърс АД, в партньорство с над 15 международни технологични компании.

Избирайки Киберсигурност от Теленор, си осигурявате спокойствие, благодарение на непрекъснато подобряващата се мрежова защита на организацията. Услугата се адаптира към променящия се трафик и може да се разшири според Вашите нужди чрез допълнителни модули, за да получите оптималното за Вас решение.

За максимално удобство, хардуерната част на услугата е разположена на посочено от Вас работно пространство и получавате възможност да следите всички технологични процеси в компанията Ви чрез:

Регулярни доклади за състоянието и нивото на сигурност;
Активна защита на входните и изходни данни на организацията;
Наличност и поддръжка 24х7х365;
Пълен набор от инструменти за защита;
Постоянна адаптация на решението спрямо променящия се трафик.

За да отговори на динамичната икономическа обстановка, Теленор предлага решението Киберсигурност чрез максимално удобен модел, съобразен с бизнес нуждите на всяка организация:

Заплаща се на месечна база;
Не се изисква първоначална инвестиция;
Спестява време за инсталация и регулярна поддръжка;
Висока добавена стойност от пакета услуги, включен в месечната цена;
Индивидуално оразмерено и оптимизирано според Вашите нужди;
Приложени добрите практики на ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Не е задължително да имате ИТ специалист в компанията си. За осигуряването на пълната функционалност на решението, администрацията и поддръжката се грижи екипът на нашия партньор от Стоун Компютърс АД.

Можете да разчитате на професионализъм, гъвкавост и бърза реакция, осигурени от лидер в областта на ИТ системната интеграция, като получавате една обща фактура за всички Ваши услуги. Нашият партньор Стоун компютърс е българска компания с над 20 години опит в IT системната интеграция. Разполага с висококвалифицирани и сертифицирани специалисти в областта на облачни услуги, управляеми услуги, системна интеграция, BPM и BI софтуер. Компанията си партнира с редица световни производители и е сертифицирана по ISO 27001.

Услугата се състои от пълен комплект инструменти за информационна сигурност, които включват:

Защитна стена
Централизиран антивирус
Антиспам
Контрол на Уеб трафика
DDoS защита
Защита на публични услуги
Засичане на опити за пробиви IPS/IDS
Базово DLP решение.

Услугата включва и регулярни доклади за състоянието и нивото на сигурност в организацията.
В зависимост от вида и скоростта на свързаността Ви, както и спрямо изградената Ви мрежова инфраструктура, можете да избирате между два типа „нод“ устройства, произведени от Fortinet

Преди сключване на клиентския договор се провежда Квалификациооно интервю с Вас, на база на което се конфигурира услугата спрямо Вашите нужди.

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12/24 месеца;
Услугите се предоставят в партньорство с трето лице и във връзка с това, „Теленор България“ ЕАД не носи отговорност за наличието им и съхраняваната в тях информация, за функциите или съдържанието на или в тях;
Общи условия