M2M

М2М (machine-to-machine) от Теленор предоставя решения за събиране, изпращане и предаване на информация посредством специална DataSIM карта за пренос на данни и обмен на SMS, без гласови услуги. Технологичното решение може да се използва във всички сектори на икономиката, където е необходима връзка между две устройства за обмен на информация.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Shared SMS е услуга, чрез която всички мобилни номера в дадена група (или избрани специално за целта номера) черпят от един общ пакет SMS. Услугата е разработена специално за клиенти на Telenor, които не желаят да заплащат за всеки номер поотделно SMS, а един общ пакет.

Предимства:

Спестявате, като заплащате само един общ пакет за всички карти.
Получавате само една фактура, обща за всички SIM карти − така оптимизирате и контролирате месечните си разходи за мобилни услуги.

Shared SMS пакети

 Shared SMS 5000Shared SMS 10000Shared SMS 30000Shared SMS 50000Shared SMS 100000
Брой включени SMS5000100003000050000100000
Месечна цена на пакет250 лв.450 лв.1 200 лв.1 700 лв.3 000 лв.
Месечна такса на SIM карта4 лв.5 лв.6 лв.7 лв.8 лв.
Цена на SMS след изчерпване на пакета0,10 лв.0,10 лв.0,10 лв.0,10 лв.0,10 лв.

Всички цени са без ДДС

Условия

Включените в пакета SMS-и важат само за изпращане към мобилни номера от мрежата на Telenor
Услугата може да се активира на Data SIM карти
Пакетът включва съответен брой кратки текстови съобщения, за общо ползване от SIM картите на клиента
Месечната такса на SIM карта се заплаща за всяка SIM карта по абонатния номер на SIM картите посочени в чл.3. Месечната такса на SIM карта се дължи, независимо от това дали от съответната SIM карта се изпращат съобщения. (това не важи ли и за месечната цена??)
Неизползваните съобщения не се прехвърлят за следващия месец.
 Потребителят може да променя избрания пакет еднократно в рамките на един месец, като промяната влиза в сила до 7 (седем) календарни дни, след подаването на съответното заявление.
При промяна на пакета неизразходвания брой съобщения не се прехвърля към новия пакет.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Data M2M от Telenor се предлага в пакети от 50MB, 100MB, 1000MB, 4000MB, 8000MB и 12000MB.

При заявка за услугата, за Вас ще бъде изработено техническо решение, което описва начина на осъществяване и покриване на всички Ваши изисквания.
Освен това, Вие ще получите SIM карти за пренос на данни с определен пакет за мобилен интернет и специфични настройки.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Услугата Data Shared Ви предоставя ново решение за пренос на данни и използване на WAP/интернет през GPRS.

Data Shared от Теленор облекчава администрирането и контрола на Вашите карти, тъй като не е необходимо да избирате различен абонаментен план за всяка от тях и в същото време включените МВ се използват оптимално.

SIM картите за пренос на данни, собственост на Вашата фирма, се обединяват в една фактура и едновременно имат достъп до общ, по-голям пакет от мегабайти. Всяка карта използва MB според индивидуалните си нужди в рамките на месеца, но ако потреблението ѝ варира в различните месеци, не остават неизползвани МВ. Останалите номера, включени към същата група, оползотворяват общия предоставен обем от МВ.

Предимства:

Спестявате като заплащате само един общ пакет за всички карти.
Получавате само една фактура, обща за всички SIM карти − така оптимизирате и контролирате месечните си разходи за мобилни услуги. 

Data M2M от Теленор се предлага в пакети от 1000MB, 2500MB, 5000MB, 10000MB и 20000MB.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Услугата частен APN (Access Point Name) предоставя интегрирано решение, с което можете да изолирате и защитите Вашия трафик за мобилен интернет от останалите потребители в мрежата на Теленор.

Как работи услугата?

Теленор конфигурира частен APN с частно адресно пространство (VRF) и статични IP адреси от предварително договорен диапазон. Тази конфигурация ще гарантира изолация на трафика на Вашите мобилни устройства от останалите потребители на Теленор и същевременно ще даде възможност за връзка между мобилните устройства и сървъра в рамките на частния APN.

Между Вашия офис и Теленор ще се изгради директна свързаност през MAN доставчик, като е възможно да се използва съществуваща MAN връзка с допълнителен VLAN за услугата. По този начин ще се гарантира защита на предаваната информация от нерегламентиран достъп и двустранна комуникация между Вашата локална мрежа и мобилните устройства.

Мобилните устройства използват специални GPRS настройки, частен APN и частно адресно пространство за комуникация с централизиран сървър.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.