SIP Trunk

SIP Trunk от Теленор е отлично решение за Вашия бизнес, което е пресечна точка на традиционната фиксирана телефония с многообразната функционалност на IP базираните решения. С нея създавате нови комуникационни възможности за Вашия бизнес и едновременно с това оптимизирате разходите си.

Получавате частен номерационен план и достъп до мобилния и фиксирания телефон на всеки служител само чрез един кратък номер
Обединяване на мобилните и фиксираните номера в една затворена група
Възможност за пренасяне на номера от фиксираните мрежи на други оператори
Високотехнологично решение, без необходимост от допълнителни инвестиции от Ваша страна за мрежово оборудване и поддръжка
Ниска цена към фиксирани и мобилни номера от мрежата на Telenor чрез интегриране на MVPN номер
Възможност за ползване на тарифен план за фиксирана телефонна услуга без първоначално таксуване за обаждане от 0,11 лв.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Как работи услугата?

Услугата се предоставя чрез директна Ethernet свързаност между офиса на клиента и мрежата на Telenor. Свързаността се осъществява чрез порт за достъп на отделен VLAN и жак RJ-45.


SIP Trunk

За да се възползвате от предимствата на Telenor SIP Trunk, е необходимо:

Да притежавате собствена телефонна централа, поддържаща някои от следните видове интерфейси: аналогов телефонен интерфейс (POTS), ISDN BRI (2B+D), ISDN PRI (30B+D) или IP/SIP
Да има техническа възможност за предоставяне на услугата до Вашия офис
Kонфигурация на централата от страна на клиента
Съдействие от Ваша страна при инсталация, конфигурация и тестване на услугите
Предварително изградено структурно (вътрешно) окабеляване в локалната мрежа във Вашия офис