Виртуални сървъри

Вие сте тук

Услугата Виртуални сървъри е насочена към бизнес организации, които имат нужда от надеждна, професионална и гъвкава IT инфраструктура. Не е необходима първоначална инвестиция в специализирани физически машини, които се амортизират и изискват ежемесечна поддръжка от технически експерти.

Виртуалният сървър Ви дава възможност да поддържате своите файлове, уебсайт, домейни, мейл, приложения, бази данни или специфичен софтуер. Чрез възможните сървърни конфигурации можете да изберете най-подходящите параметри за Вашите бизнес процеси.

Услугата Ви позволява да сте гъвкави и да оразмерявате персоналните Ви виртуални ресурси в зависимост от конкретните Ви нужди в конкретния момент. Ползвайки виртуален сървър, отстранявате възможните проблеми със захранването, елиминирате първоначалната инвестиция и намалявате оперативните си разходи. По този начин можете да се фокусирате повече върху развитието на Вашия бизнес.

Във виртуалния сървър всичко е резервирано и покрива 99,99 % наличност, така че да се осигури Вашата производителност или данни.

Физически сървър Виртуален сървър
Хостване на мейл, специфични приложения и софтуер, активни директории, файлови сървъри и др.
Без първоначална инвестиция  
Без специално помещение за съхранение  
Намаляване на разходите за електричество и охлаждане  
Без амортизационни отчисления  
Без квалифициран персонал за поддръжка  
Без разходи за обновяване на сървърните системи  
Гъвкавост  
Защита и резервираност
Бекъп на данните

Без разходи за електрозахранване и охлаждане на оборудване
Месечен наем на софтуерни лицензи в зависимост от нуждите
Без първоначална инвестиция и намаляване на оперативните разходи
Без поддръжка на физически машини
Без регулярно подновяване на сървърни системи
Повишаване на Вашата ИТ гъвкавост
Гарантирана наличност – 99,99%
24-часова техническа поддръжка
Бекъп на информацията Ви
Една обща фактура за всички Ваши услуги от Теленор.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Услугата Виртуални сървъри има всички функционалности на физически сървър и гарантирана сигурност, като спестява разходи за поддръжка и предоставя възможността за ползване на ИТ инфраструктура, която не е разположена във Вашия офис. Освен това, получавате допълнителна гъвкавост за хостване на най-използваните услуги, включително файлове, уебсайт, домейни, мейл, приложения, бази данни или специфичен софтуер.

Не, няма. Теленор комуникира открито всички необходими разходи, така че клиентите да планират бюджета си правилно.

Решението покрива следните стандарти: ISO 27001 (Управление на сигурността на информацията), ISO 9001 (Управление на качеството), използване на SSL достъп, използване на защитни стени от най-висок корпоративен клас и възможност за използване на собствен електронен подпис, както криптиране и защита на информацията в два независими дейта центърa.

Нашият партньор Стоун Компютърс има дългогодишен опит в предоставянето на специализирани облачни услуги. Стоун Компютърс е българска компания с високо квалифицирани и сертифицирани специалисти, която разполага с два независими дейта центъра. Можете да разчитате на поддръжка от водещ системен интегратор, обучение във Вашия офис, гъвкавост и бързо съдействие.