Планове за домашни телефони

5,99 лв.
Договор: 
12/24 месеца
200 национални минути

0.00 лв. на минута за разговори в затворена група

Избери
9,99 лв.
Договор: 
12/24 месеца
500 национални минути

0.00 лв. на минута за разговори в затворена група

Избери
15,99 лв.
Договор: 
12/24 месеца
1000 национални минути

0.00 лв. на минута за разговори в затворена група

Избери