Open Mind България

Open mind е програма на Теленор за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания. Колегите, които стават част от екипа по програмата имат възможност да работят по срочни проекти в избрана от тях област за период от две години. Ние осигуряваме отворена и достъпна работна среда, възможности за обмяна на знание и за придобиване на нови умения, които да помогнат на участниците да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Служител по програма за хора с увреждания “Open mind”

 Основни отговорности:

Участвате в работни дейности и процеси по срочен проект в избраната област
Активно се включвате в обработка на информация и изготвяне на отчети
Оказвате съдействие при организационни дейности
Работа със системи
Комуникирате директно и по имейл с вътрешни клиенти и/или партньори на компанията.

Изисквания:

Силна мотивация и желание за учене
Завършено средно или висше образование
Компютърна грамотност MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Английски език е предимство
Ако кандидатствате в областта IT поддръжка или бази данни, допълнително изискване е да имате образование в тази сфера; опит с езици за програмиране, ERP системи, администриране на данни и SQL ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:

Работа по проект в избраната област за период от 2 години
Участие в реалните дейности на голяма международна компания
Възможност да учите и да развивате своите умения и практически познания в конкретни проекти, по които работите
Придобиване на нови умения в ентусиазиран и подкрепящ екип от професионалисти
Работа в отворена и достъпна работна среда
Повишаване на конкурентоспособността Ви на пазара на труда.

Процесът по кандидатстване е приключил. Очаквайте повече информация през втората половина на 2020г.

Теленор е работодател, който осигурява равни възможности при наемане на работа и има положително отношение към хората с увреждания.

Кандидатурите се разглеждат при пълна конфиденциалност и при спазване на приложимото законодателство относно обработването на лични данни. Повече информация може да откриете тук: http://www.telenor.bg/privacy/privacy-policy-recruitment