Теленор като работодател

В Теленор ние осигуряваме възможности за значителна и смислена работа, която е в хармония с постигането на амбициозни корпоративни, лични и професионални цели за развитие, допринасящи за обществото. Ние сме компания, ориентирана към клиентите, ценим работата в екип и се стремим към съвършенство и иновации. Ние вдъхновяваме, уважаваме, спазваме обещанията и улесняваме – това са нашите основни ценности, които изграждат културата ни и отразяват същността ни. 

Подбор

Процесът на подбор и критериите при избор на кандидат за работа са прозрачни – свободните позиции и изискванията са обявени вътрешно и външно за компанията. Ние се отнасяме към всички кандидати безпристрастно и с уважение. С цел да намерим най-подходящия кандидат за дадена свободна позиция сме разработили и прилагаме различни методи за подбор – интервюта, тестове, центрове за оценка, програма за препоръка на кандидати и др. Всички кандидати за работа, преминали през интервю в Теленор, получават обратна връзка. 

Възнаграждения и придобивки

Предоставянето на атрактивно възнаграждение и допълнителни придобивки е един от инструментите, които мотивират талантливи професионалисти да кандидатстват за работа, да работят и да останат в компанията. Оценяваме удовлетвореността на служителите от предлаганите придобивки и насърчаваме тяхното участие в развитието на Програмата за придобивки. 

Тази система включва допълнително медицинско осигуряване, финансова помощ при раждане на дете, месечни ваучери за храна и транспорт, възможност за алтернативно работно време и/или работа от разстояние, преференциални условия за покупка на продукти и услуги, предлагани от компанията, преференциални условия за продукти и услуги, предлагани на нашите служители и техните семейства от външни доставчици в различни сектори – банков, туристически, услуги, здравен и т.н. 

Личностно и професионално развитие

Теленор непрекъснато насърчава служителите си да се стремят към личностно и професионално развитие и да постигат амбициозни цели. 

Нашата компания предоставя голямо разнообразие от обучения и дейности за развитие – посещаване на вътрешни или външни обучения, семинари, програма за въвеждане на нови служители, участие в проекти, ротационна програма, коучинг и менторство, електронни обучения, MBA, др. 

Ние се съсредоточаваме върху това да идентифицираме, развием и задържим нашите служители с висок потенциал чрез Програма за управление на таланти. Основната цел е да подпомогнем нашите таланти да разкрият пълния си потенциал и по този начин да повишим тяхната ангажираност, мотивация, лоялност и продуктивност. 

Разработваме различни програми (Лятна академия, Business Excellence, Сесии за споделяне на знания), целящи да подсилят както развитието на служителие, така и бизнес резултатите на компанията. 

Управление на представянето

Високото представяне на нашите служители ни позволява да постигнем високи бизнес резултати. Затова е необходимо да си поставим цели и/или стандарти на представяне, да оценяваме тяхното изпълнение редовно, да предоставяме обратна връзка за постоянно подобряване на представянето на служителите, да разработваме планове за развитие и възнаграждения съобразно него. Процесът по управление на представянето води до високо ниво на представяне и развитие както на служителите, така и на компанията. 

Ангажираност

Стремим се да създадем и поддържаме положителна работна среда в Теленор, където хората се чувстват ангажирани към компанията. Ние вярваме, че откритата комуникация и културата на предоставяне на обратна връзка, усещането за даване на посока и ангажираност от страна на ръководителите и овластяването на служителите могат да повишат ангажираността на служителите. За нас е важно да получаваме изчерпателна информация, да я анализираме и оценяваме и да работим за подобряването на ангажираността на служителите ни чрез редовно провеждане на проучвания. Тези проучвания осигуряват основата за въвеждане на подобрения в работната среда на служителите. 

Здраве и безопасност

Ние в Теленор вярваме, че личното здраве и безопасност на нашите служители са важна неразделна част от културата на компанията. 

Компанията оценява професионалния риск, който може да последва от дейностите и поставя цели, предприема мерки и разработва програми за неговото отстраняване или намаляване. Компанията следи за изпълнението на тези процеси, осъществява контрол и постоянно подобрява системата за здраве и безопасност на работното място. 

OHSAS:18001 – Сертификатът за здраве и безопасност на работното място е доказателство за съществуващата система за управление, чрез която се контролират и подобряват условията на работа сред служителите и се намалява степента на риска на работното място до минимална. 

Като част от вътрешната ни програма „Healthy You”, ние предоставяме на служителите следните възможности: 

Програма за психологическа подкрепа 

Алтернативни режими на работното време и работа от разстояние 

Годишна спортна инициатива G-Olympics 

Годишен наем на спортни игрища 

Допълнително здравно осигуряване 

Сесии за споделяне на знанията на различни теми: Хомеопатия, Отказване на цигарите, Семейство, др.