Сътрудничество с образователни институции

Сътрудничество с образователни институции
Сътрудничество с образователни институции

В стремежа си да подпомага образованието в България и младите хора, Теленор осъществява съвместни проекти с различни висши учебни заведения и училища. Успешното ни сътрудничество се изразява в дарения на телекомуникационно оборудване и в провеждането на лекции от експерти на компанията, посветени на развитието на технологиите и актуалните тенденции в сферата на телекомуникациите.

Дарения на телекомуникационно оборудване

Компанията регулярно предоставя демонтирано работещо телекомуникационно оборудване на училища и университети, с цел те да бъдат използвани за образователни цели и да подпомагат младите инженери да приложат на практика своите знания. Така те могат да се подготвят по-добре за предизвикателствата, които ги очакват, за да постигнат успешна професионална реализация и да бъдат по-конкурентноспособни на пазара на труда.

Тези дарения спомагат за постигането на една от важните цели, които сме си поставили, а именно подкрепа на българското образование чрез предоставяне на достъп до съвременни технологии и учебна среда, която развива пълния потенциал на младите хора. През 2015 г. дарихме използвано телекомуникационно оборудване на: .

Технически университет - София
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
Професионална гимназия по телекомуникации – София
Технически университет - Габрово

„Часът на Теленор“

„Часът на Теленор“ е образователна инициатива на телекома, която се провежда всяка година съвместно с водещи университети в страната. В рамките на програмата, специалисти от компанията изнасят поредица от лекции, посветени на развитието на технологиите и актуалните тенденции в сферата на телекомуникациите. По време на презентациите, студентите имат възможност да получат информация относно иновациите в технологичната сфера, както и да се запознаят с процесите на работа в тази област.

Целта на „Часът на Теленор“ е да обогати знанията на студентите и да ги ориентира в бъдещата им кариерна реализация. Инициативата е насочена предимно към студентите от техническите и IT специалности, но всяка година разширява своя обхват, включвайки нови образователни направления и теми.

Инициативата е част от дългосрочната програма на Теленор за подпомагане на българското образование и младите хора в страната. Като отговорен инвеститор в обществото, компанията се стреми да насърчи младежите да използват потенциала на съвременните технологии, за да улеснят достъпа си до информация и усвояването на нови знания.