Ако съм извън покритие или телефонът ми е изключен, ще получа ли всичките изпратени до мен SMS съобщения?

Български

Да, стига да не сте били извън покритие или с изключен телефон повече от 5 дни и да не са ви изпратили повече от 35 съобщения. При включване на телефона до 5 дни, ще получите първите 35 съобщения.

Helpful: Yes: 
343
Helpful: No: 
243