Винаги ли се ограничава достъпът до услуги на потребителя от Теленор на SIM карта/карти при превишаване на кредитен лимит?

Български

Надхвърлянето на кредитния лимит дава право на Теленор, но не задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на потребителя.

Helpful: Yes: 
871
Helpful: No: 
896