Възможно ли е да се увеличи кредитен лимит по желание на потребител?

Български

Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по ваш клиентски номер или да подадете писмено искане в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Helpful: Yes: 
929
Helpful: No: 
1 020