Какъв е срокът за плащане на фактурата?

Български

Срокът за плащане на фактурата е 15 дни от датата на издаването й.

Пример: Ако фактурата ти излиза на 15-то число всеки месец, трябва да платиш дължимата сума до 30-то число на същия месец.

Не пропускай сроковете за плащане на сумите по издадените фактури, като следиш всичко лесно и в движение през мобилното приложение MyTelenor.

Helpful: Yes: 
1 190
Helpful: No: 
901