Данни за ползването на Решението

Това са автоматично генерирани данни, които съдържат информация за това как потребителите използват Решението.

Такива данни са:
Дата и час на неуспешните и успешните опити за влизане на даден потребител;
Дигитална услуга, в която е влязъл даден потребител или в който е направил неуспешен опит за влизане;
Браузър, през който даден потребител е влязъл или е направил неуспешен опит за влизане;