Данни за потребител на електронни съобщителни услуги

В случай че даден потребител е регистрирал профил с MSISDN, за който Теленор предоставя електронни съобщителни услуги, Теленор ще обработи и определена информация за потребителя като потребител на електронни съобщителни услуги. Обработката на тези данни има за цел да гарантира високо ниво на информационна сигурност при осъществяване на достъп до информацията и/или функционалностите в дигиталните услуги на Теленор, които използват Решението за целите на автентикация на потребителите.

Пример:
Единен граждански номер (ЕГН), ако MSISDN е на частен клиент;
Клиентски номер;
Статус.