Данни за профила в Решението

Това е информацията, която е необходима за създаването на профил (акаунт) в Решението, който е нужен за неговото ползване.
Виж данните:
Мобилен номер (MSISDN);
(Доп. на 11.03.2020 година) имейл адрес;
Еднократна парола за достъп (one-time-pin);
Потребителска парола (хеширана);
Идентификатор за потребителя в Решението.