Дигитална услуга

Означава уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация.
Примери:
Дигитални услуги на Теленор са:
мобилното приложение MyTelenor;
уеб-порталът my.telenor.bg;
бизнес порталът business.telenor.bg.