Заявка и отказ от услугата

Можете да заявите или да се откажете от получаването на детайлна справка всеки месец на 123, в интернет портала MyTelenor или в магазин от търговската мрежа на Теленор.

Вариантите за отказ от получаването на детайлна справка на хартиен носител са следните :

  • като се откажете изцяло от хартиена фактура;
  • еднократно, чрез регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg при приложимите за това условия;
  • или чрез обаждане на 123.

За повече информация относно услугата Детайлна справка за потреблението, моля свържете се с Отдел „Грижа за клиента“ на 123.

Да