За услугата златен мобилен номер

Стандартната цена 100 лв. важи за:

посочените по-горе предварително дефинирани комбинации от цифри
всички съществуващи и нови клиенти
при подписване на нов договор за мобилни гласови услуги или подадено Заявление за смяна на мобилен номер за гласови услуги
при наличие на свободен Златен номер при Оператора

Виж списъка с магазини