Какви са условията като нов абонат да си взема телефон на лизинг от Теленор?

Български

Нови клиенти могат да си вземат смартфон на лизинг от ден едно – при сключване на първия договор с Теленор, след извършване на кредитна оценка.

В зависимост от направената кредитна оценка, Теленор може да изиска предплащане на месечни абонаменти, да предложи друго устройство или устройството да бъде закупено на цена в брой.

А вече лесно и без риск можеш всяка година да взимаш на лизинг нов модел смартфон с услугата Upgrade.

Helpful: Yes: 
1 493
Helpful: No: 
1 596