Какво е кредитен лимит и как се формира той?

Български

Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате разговори и да ползвате услугите на Теленор, без допълнително обезпечение. Кредитният лимит се смята за достигнат, когато сумарно дължимите суми по всички SIM карти достигнат или надминат определения размер на кредитния лимит.

В кредитния лимит се включват:

  • дължими суми по издадени фактури
  • текущо потребление по всички SIM карти
Helpful: Yes: 
1 245
Helpful: No: 
1 150