Какво се начислява в първата фактура след активация на SIM картата?

Български

В първата ти фактура след активация на SIM картата се начисляват:
Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен план за периода от активацията до издаване на първата фактура
Потребление от използвани услуги от датата на активация до издаване на първата фактура
Отстъпки по избрания план, в случай че има такива
Такси за избрани от теб допълнителни услуги, в случай че те се заплащат

Пример: Картата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на твоята първа фактура е 01.05. Фактурата ще съдържа следните елементи:
Частична абонаментна такса за периода 15.04 – 30.04
Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 31.05

Можеш да преглеждаш своята месечна фактура в уеб портала MyTelenor.

Всички посочени цени в уеб портала MyTelenor са без ДДС.

Също можеш да провериш стойността на месечната си фактура бързо, лесно и безплатно, като набереш *123# (опция 1) в My Menu от твоя телефон.

Helpful: Yes: 
1 100
Helpful: No: 
889