Какво става с неизразходваните MB през текущия месец?

Български

Неизразходваните MB през текущия месец не се прехвърлят в следващия месец и ценовата им равностойност не се възстановява.

Helpful: Yes: 
585
Helpful: No: 
371