Как да използваш услугата

Ако се нуждаеш от допълнителна информация, свържи се с „Отдел за обслужване на клиенти“ и избери опцията „За връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти“ от Автоматично информационно обслужване на 123. Обажданията се таксуват според актуалната ценова листа на Теленор.

Service type: