Как работи услугата онлайн плащане в уеб портала MyTelenor уеб портал?

Плати сметката си онлайн. Защото сега е важно да останеш вкъщи. Виж как

Български

Стъпка 1 – Потребителят посочва (или избира от списък) клиентски номер, по който да бъде направено онлайн плащане.

Стъпка 2 – На страницата се показват всички фактурирани и неплатени към момента задължения по посочения клиентски номер. Потребителят въвежда сумата, която желае да заплати.

Стъпка 3 – На тази стъпка потребителят се прехвърля на страницата за онлайн разплащания на БОРИКА чрез криптирана SSL връзка, където въвежда картовите данни, необходими за оторизация на плащането – тип и номер на карта, дата на валидност и код за защита.

Важно:
Картовите данни, необходими за оторизация на онлайн плащане, се въвеждат от потребителя само и единствено на страницата за онлайн разплащания на БОРИКА, която се намира на сървърите на БОРИКА. Тези данни не се разкриват пред Теленор при никакви обстоятелства.

Стъпка 4 – При успешна оторизация на плащането, потребителят получава потвърждение на имейл адреса, посочен в неговия MyTelenor профил. Частните клиенти получават и SMS потвърждение на телефонния номер, който е използван за вход в портала. Извършеното плащане се записва в секция История на плащанията с цялата налична информация – сума, клиентски номер, номер на транзакция, дата, час и др.

Helpful: Yes: 
974
Helpful: No: 
474