Как работи услугата онлайн плащане в мобилното приложение MyTelenor уеб портал?

Плати сметката си онлайн. Защото сега е важно да останеш вкъщи. Виж как

Undefined

Стъпка 1 – Потребителят може да заплати сметката само по своя клиентски номер.

Стъпка 2 – В секция Плащания се показват всички фактурирани и неплатени към момента задължения по посочения клиентски номер. Потребителят въвежда сумата, която желае да заплати.

Стъпка 3 – На тази стъпка потребителят се прехвърля на страницата за онлайн разплащания на БОРИКА чрез криптирана SSL връзка, където въвежда картовите данни, необходими за оторизация на плащането – тип и номер на карта, дата на валидност и код за защита.

Важно:
Картовите данни, необходими за оторизация на онлайн плащане, се въвеждат от потребителя само и единствено на страницата за онлайн разплащания на БОРИКА, която се намира на сървърите на БОРИКА. Тези данни не се разкриват пред Теленор при никакви обстоятелства.

Стъпка 4 – При успешна оторизация на плащането, ще се появи потвърждение на екрана и транзакцията ще е отразена в секция История на плащанията.

Helpful: Yes: 
200
Helpful: No: 
142